ABOUT US | BUY

Ateliér trinásť,
pán Boh pri nás,
sme tu pre vás!

OTVÁRACIE HODINY / OPENING HOURS

Štvrtok a piatok od 14:00 do 18:00
Sobota a nedeľa od 14:00 do 20:00
Thursday and Friday from 14:00 to 18:00
Saturday and Sunday from 14:00 to 20:00

Chceli by ste vidieť alebo máte záujem o vystavené diela?
Kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle +421 903 260 211,
alebo e-mailom na adrese info@atelierxiii.com

Would you like to see or are you interested in the artworks?
Call + 421 903 260 211, or send e-mail to info@atelierxiii.com

3 – kópia

 

ATELIER XIII was established in the beginning of 2015 and is an exhibition space located at Panská 13 in Bratislava, based on the site of the former Gallery Enter. The Gallery is led by the graphic designer and painter Juraj Ličko, that is primarily oriented towards the presentation of young and already established representatives of the Slovak painting scene. Beside to exhibiting paintings, the space serves for community social activities. The scope of ATELIER XIII is to connect and present contemporary artists.

ATELIER XIII vznikol začiatkom roka 2015 a je výstavným priestorom, ktorý sídli na Panskej 13 v Bratislave, na mieste bývalej galérie Enter. Vedie ho grafik a maliar Juraj Ličko, ktorý ATELIER XIII orientuje primárne na prezentáciu mladých a už etablovaných predstaviteľov slovenskej maliarskej scény. Okrem vystavovania malieb priestor slúži na spoločenské komunitné aktivity. Poslaním ATELIERu XIII je spájanie, prezentovanie umelcov.

 

2 – kópia

7 – kópia