Roh 3 | oil on canvas - olej na plátne | 180 x 140 | 2018
Roh 1 | oil on canvas - olej na plátne | 120 x 140 | 2018
Roh 2 | oil on canvas - olej na plátne | 120 x 140 | 2018
Priestor 1 | oil on canvas - olej na plátne | 3x | 40 x 50 | 2018
Priestor 1 | oil on canvas - olej na plátne | 3x | 40 x 50 | 2018
Priestor 1 | oil on canvas - olej na plátne | 3x | 40 x 50 | 2018
Za 1 | oil on canvas - olej na plátne | 42 x 56 | 2016
Za 2 | oil on canvas - olej na plátne | 52 x 32 | 2016
Portrét 87 | oil on canvas - olej na plátne | 40 x 50 | 2014
- 1914 | oil on canvas - olej na plátne | 50 x 70 | 2015
Still Alive | oil on canvas - olej na plátne | 200 x 145 | 2016
Er Lassie | oil on canvas - olej na plátne | 140 x 115 | 2015
Traja | oil on canvas - olej na plátne | 145 x 190 | 2017
Spasené | acrylic on canvas - akryl na plátne | 50 x 40 | 2012
Spasené | acrylic on canvas - akryl na plátne | 50 x 40 | 2012
Láska | oil on canvas - olej na plátne | 180 x 140 | 2016
Nenávisť | oil on canvas - olej na plátne | 180 x 140 | 2016
Cnosť - Temperantia | oil on canvas - olej na plátne | 50 x 40 | 2016
Cnosť - Patientia | oil on canvas - olej na plátne | 50 x 40 | 2016
Cnosť - Industria | oil on canvas - olej na plátne | 50 x 40 | 2016
Cnosť - Benevolentia | oil on canvas - olej na plátne | 50 x 40 | 2016
Cnosť - Humilitas | oil on canvas - olej na plátne | 50 x 40 | 2016
Cnosť - Castitas | oil on canvas - olej na plátne | 50 x 40 | 2016
Cnosť - Caritas | oil on canvas - olej na plátne | 50 x 40 | 2016
Bez predlohy | ink on paper - tuš na papieri | TVARTVAR - Brno | 2013
Bez predlohy | ink on paper - tuš na papieri | TVARTVAR - Brno | 2013