V bahenných kúpeľoch | polychromed chamotte - polychromovaný šamot | 35 height - výška | 2015
V bahenných kúpeľoch | polychromed chamotte - polychromovaný šamot | 35 height - výška | 2015
V jaskyni | polychromed chamotte - polychromovaný šamot | 40 height - výška | 2015
a look into the exhibition Noví Bohovia - pohľad do výstavy Noví Bohovia | Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch | 2016
a look into the exhibition Had, žaba a virguľa - pohľad do výstavy Had, žaba a virguľa | Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa | 2018
Stavanie grotty | acrylic on canvas - akryl na plátne | 180 x 125 | 2017
Špirála | acrylic and oil pastel on canvas - akryl a olejový pastel na plátne | 180 x 125 | 2017
Maliari bilboardov | acrylic and oil pastel on canvas - akryl a olejový pastel na plátne | 180 x 125 | 2017
Procedúry | acrylic and oil pastel on canvas - akryl a olejový pastel na plátne | 100 x 160 | 2017
Vianoce | acrylic and pastel on paper - akryl a pastel na papieri | 40 x 30 | 2019
a look into the exhibition Recyklace ideologií - pohľad do výstavy Recyklace ideologií | Galerie Emila Filly | 2017