Bikini VI | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 190 x 160 | 2016
Bikini VI | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 190 x 160 | 2016
Bikini V | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 190 x 160 | 2016
Popes Wife Infula | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 190 x 160 | 2017
Crucify Jordan! | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 190 x 160 | 2017
Conception of Virgin Mary | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 320 x 190 | 2017
Helmet | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 170 | 2013
Crucifix | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 170 | 2013
Shoe | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 420 x 167 | 2013
Car | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 450 x 150 | 2014
Shoe II2 | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 240 x 115 | 2016
Monstrance II | zo série "IHS" | oil on canvas - olej na plátne | 160 x 190 | 2016
The Death of Jesus | acrylic on canvas - akryl na plátne | 260 x 110 | 2007
Crucify him! | acrylic on canvas - akryl na plátne | 295 x 100 | 2007
Premenenie vína na krv | acrylic on canvas - akryl na plátne | 200 x 130 | 2006
8 Fragmentation | sheets applied on canvas - listy aplikované na plátne | 168 x 206 | 2015
Fragmentation | sheets applied on canvas - listy aplikované na plátne | 270 x 200 | 2015