O kľaknutie vyšší | akryl, olej na polystyréne | 100 x 200 | 2013 – 2016
Večer | tmel, brúsny papier, akryl, styrodur | 180 x 185 | 2015
Untitled - Bez názvu | akryl, tmel, styrodur | 20,5 x 55 | 2016
Povrazochodec | akryl, tmel, styrodur | 30 x 51,5 | 2015
Povrazochodec II. | akryl, tmel, styrodur | 43,5 x 60 | 2015
Untitled - Bez názvu | akryl, tmel, styrodur | 30 x 51 | 2016
Untitled - Bez názvu | olej, ceruzka, papier | 21 x 29,7 | 2014
Untitled - Bez názvu | akryl, ceruzka, papier | 21 x 29,7 | 2013
Untitled - Bez názvu | ceruzka, papier | 21 x 29,7 | 2016
Nedeľa | akryl, ceruzka, papier | 21 x 29,7 | 2016
Untitled - Bez názvu | ceruzka, papier | 21 x 29,7 | 2016
Untitled - Bez názvu | ceruzka, papier | 21 x 27,5 | 2016
Tep | olej, tmel, styrodur | 19,5 x 25 | 2015
Nevyspytateľné korenie | olej, tmel, styrodur | 22 x 34 | 2015
Untitled - Bez názvu | olej na plátne | 27 x 30 | 2013 - 2015
Untitled - Bez názvu | akryl, olej, tmel, styrodur | 29 x 39 | 2015
V šatke | akryl na plátne | 35,5 x 48,5 | 2013
Untitled II. - Bez názvu II. | olej, pigment na styrodure | 25 x 33 | 2015
Oddych po korení | olej, pigment, guma na styrodure | 270 x 180 | 2015
Nakľaknutie prázdna | akryl, olej, šelak na polystyréne | 100 x 220 | 2013
Sýtenie prázdna | akryl, pigment a tmel na styrodure | 125 x 200 | 2015
Zárubňa | ceruzka na papieri | 21 x 29,7 | 2010
Sušiak | ceruzka na papieri | 29,7 x 21 | 2011
Štrngnutie chlebmi | ceruzka na papieri | 29,7 x 42 | 2012
Cez vrstvy | ceruzka a šelak na papieri | 29,7 x 35 | 2011
Váha | ceruzka a olej na papieri | 21 x 29,7