CENNÍK / PRICE LIST

OTVÁRACIE HODINY / OPENING HOURS

Štvrtok a piatok od 14:00 do 18:00
Sobota a nedeľa od 14:00 do 19:00
Thursday and Friday from 14:00 to 18:00

Saturday and Sunday from 14:00 to 19:00

Chceli by ste vidieť alebo máte záujem o vystavené diela?
Kontaktujte nás prosím e-mailom na adrese info@atelierxiii.com

Would you like to see or are you interested in the artworks?
Send e-mail to info@atelierxiii.com

 

Diela Doroty Sadovskej, ktoré môžete vidieť v ATELIERi XIII

You have a chance to see the artworks of Dorota Sadovská in ATELIER XIII

▲ Self-Portrait with Husband – portrét s manželom | oil on canvas – olej na plátne | 60 x 80 | 2019 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Salome Akritidisová a Monogramista D.T. – Odvrátený profil Salome Akritidisová a Monogramista D.T. | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Eva Janovicová a Tomáš Janovic – Odvrátený profil Eva Janovicová a Tomáš Janovic | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Ľubomír Feldek a Oľga Feldeková – Odvrátený profil Ľubomír Feldek a Oľga Feldeková | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Vladimír Popovič a Katarína Šujanová – Odvrátený profil Vladimír Popovič a Katarína Šujanová | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Dorota Filová a Rudolf Fila – Odvrátený profil Dorota Filová a Rudolf Fila | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Jana Geržová a Peter Gerža – Odvrátený profil Jana Geržová a Peter Gerža | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Jozef Jankovič a Zuzana Jankovičová – Odvrátený profil Jozef Jankovič a Zuzana Jankovičová | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Beáta Filková a Stano Filko – Odvrátený profil Beáta Filková a Stano Filko | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Dušan Dušek a Naďa Dušeková – Odvrátený profil Dušan Dušek a Naďa Dušeková | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Eugénia Sikorová a Rudo Sikora – Odvrátený profil Eugénia Sikorová a Rudo Sikora | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €

▲ Facing Away Profile Ivan Kadlečík a Iva Kadlečíková – Odvrátený profil Ivan Kadlečík a Iva Kadlečíková | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | 1.950,- €


Diela Andrea Dúbravského, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Andrej Dúbravský in ATELIER XIII

▲ Hairy Caterpillars in a Nest – Chlpaté húsenice v hniezde | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 140 x 170 | 2018 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ The Big Pink Caterpillar – Veľká rúžová húsenica | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 140 x 170 | 2018 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Factory – Továreň | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 84 x 104 | 2019 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 41 x 53 | 2019 | 500,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 29,7 x 42 | 2019 | 450,- €

 


Diela Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Monika Pascoe Mikyšková in ATELIER XIII

▲ Untitled – bez názvu | coloured pencil and pastel on paper – farebná ceruza a pastel na papieri | 135 x 150 | 2018 | 2.400,- €

▲ Kália | concrete relief from nine parts – betónový reliéf z deviatich častí | 96 x 128 | 2018 | 2.600,- €

▲ Untitled – bez názvu | concrete relief – betónový reliéf | 30 x 20 | 2018 | together 2 ks 1.100,- €

▲ Untitled – bez názvu | concrete relief – betónový reliéf | 30 x 40 | 2018 | together 2 ks 1.100,- €

▲ Untitled – bez názvu | from the series Botany – concrete relief | zo série Botanika – betónový reliéf | 30 x 43 | 2018 | 1.200,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5 ks 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5 ks 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5 ks 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5 ks 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5 ks 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | from the series Botany – coloured pigment drawing | zo série Botanika – kresba farebným pigmentom | 30 x 40 | 2018 | 430,- €

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 10 x 15 | 2018 | 430,- €

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 10 x 15 | 2018 | 430,- €

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 10 x 15 | 2018 | 430,- €

 


Diela Heleny Tóthovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Helena Tóthová in ATELIER XIII

▲ YFBMH | oil on canvas – olej na plátne | 155 x 155 | 2018 | sold

▲ Light that shines for me in the dark of night | oil on canvas – olej na plátne | 65 x 222 | 2018 | 1.500,- €

▲ Vstup do lesa | oil on canvas – olej na plátne | 100 x 70 | 2018 | 610,- €

▲ Keď sa les nadýchne, urobí to vo farbách“ | oil on canvas – olej na plátne | 110 x 80 | 2018 | 740,- €

▲ I will walk with my hands bound | oil on canvas – olej na plátne | 165 x 145 | 2018 | 2.100,- €

▲ Breza1 | drawing on paper – kresba na papieri | 60 x 203 | 2018 | 550,- €

▲ Breza2 | drawing on paper – kresba na papieri | 60 x 203 | 2018 | 550,- €

▲ No name – Bez názvu | drawing on paper – kresba na papieri | 30 x 30 | 2018 | 300,- €

▲ No name – Bez názvu | drawing on paper – kresba na papieri | 30 x 30 | 2018 | 300,- €

▲ No name – Bez názvu | drawing on paper – kresba na papieri | 30 x 30 | 2018 | 300,- €

 


Diela Adama Šakového, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Adam Šakový in ATELIER XIII

▲ Roh 3 | oil on canvas – olej na plátne | 180 x 140 | 2018 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Roh 1 | oil on canvas – olej na plátne | 120 x 140 | 2018 | sold

▲ Roh 2 | oil on canvas – olej na plátne | 120 x 140 | 2018 | 1.500,- €

▲ Priestor 1 | oil on canvas – olej na plátne | 3x 

▲ Priestor 1 | oil on canvas – olej na plátne | 3x 

▲ Priestor 1 | oil on canvas – olej na plátne | 3x | 40 x 50 | 2018 | 1.600,- €

▲ Za 1 | oil on canvas – olej na plátne | 42 x 56 | 2016 | 800,- €

▲ Za 2 | oil on canvas – olej na plátne | 52 x 32 | 2016 | 750,- €

 


Diela Ivany Belianskej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Ivana Belianská in ATELIER XIII

▲ Spiderwoman | litografia na papieri | 38 x 55 | 2017 | 500,- €

▲ Zo série Shibuya crossing | litografia na papieri 320 g | 38 x 55 | 2017 | 400,- €

▲ Zo série Shibuya crossing | litografia na papieri 320 g | 38 x 55 | 2017 | 400,- €

▲ Zo série Shibuya crossing | atrament na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2018 | 400,- €

▲ Čumil | atrament na japonskom papieri washi | 30 x 21 | 2017 | 180,- €

▲ Honne – Tatamae | atrament na japonskom papieri washi | 30 x 21 | 2018 | 180,- €

▲ Mníška vo vlaku | atrament na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2018 | 180,- €

▲ Onigiri | atrament na japonskom papieri washi | 30 x 21 | 2018 | 180,- €

▲ Sušienky | atrament na japonskom papieri washi | 30 x 21 | 2018 | 180,- €

▲ Dango | atrament na japonskom papieri washi | 30 x 21 | 2018 | 180,- €

▲ Itadakimas | atrament na japonskom papieri washi | 30 x 21 | 2018 | 180,- €

▲ Mochi | atrament na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2018 | 180,- €

▲ Asahi | atrament na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2018 | 180,- €

▲ Kelt | atrament na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2018 | 180,- €

▲ Avokádo maki, Wagamama, Bratislava | atrament na japonskom papieri washi | 30 x 21 | 2018 | 180,- €

▲ Kura – Zushi, Ebi Temura, Tokio | atrament na japonskom papieri washi | 30 x 21 | 2018 | 180,- €

▲ Oichi | atrament na japonskom papieri 300 g | 21 x 30 | 2018 | 180,- €

▲ Pavúk a had | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Zamilovaný v obchode | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Zo série Dievčatá z magazínu | uhlík a pero na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Hady | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Had | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Model | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Plavkyňa | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Princ | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Zo série Dievčatá z magazínu | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Dievča z magazínu | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Školáčky | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

▲ Zo série Dievčatá z magazínu | uhlík na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2017 | 150,- €

 

▲ Honne – Tatamae | atrament na akvarelovom papieri 270 g | 158 x 196 | 2018 | 1.200,- €

 

▲ Honne – Tatamae detail | atrament na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2018 | 180,- €

▲ Had | atrament na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2018 | 180,- €

▲ Hone – Tatamae detail | atrament na japonskom papieri washi | 21 x 30 | 2018 | 180,- €


Diela Vlasty Žákovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Vlasta Žáková in ATELIER XIII

▲ V stromoch II | digitálna výšivka, textil, fotografia | 75 x 110 | 2018 | 660,- €

▲ V stromoch III | digitálna výšivka, textil, fotografia | 45 x 55 | 2018 | 660,- €

▲ V stromoch IV | digitálna výšivka, textil, fotografia | 40 x 40 | 2018 | 460,- €

▲ V stromoch I | digitálna výšivka, textil, fotografia | 45 x 100 | 2018 | 860,- €

▲ Zlý sen | digitálna výšivka, textil | 120 x 135 | 2017 | 1.900,- €

▲ Očakávanie | digitálna výšivka, textil | 55 x 80 | 2017 | 860,- €

▲ Čierne konáre I, II | digitálna výšivka, textil | 55 x 80 | 90 x 90 | 2017 | 1.900,- €

▲ Spodnička | Plačúce ruky | digitálna výšivka, textil | 50 x 120 | 70 x 130 x 70 | 2018 | 360,- € | 660,- €

 


Diela Petra Cvika, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Peter Cvik in ATELIER XIII

▲ Leipzig Fenster | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 170 x 100 | 2017 | 3.500,- €

▲ Leipzig Ruins | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 70 x 90 | 2017 | 1.800,- €

▲ Sunset Along the River | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 70 x 90 | 2017 | 1.800,- €

▲ Missing my Mountains | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 70 x 90 | 2017 | 1.800,- €

▲ Most Beautiful Parking Place | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 70 x 90 | 2017 | 1.800,- €

▲ Blue Spinnerei | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 70 x 90 | 2017 | sold

▲ Leipzig Ruins 2 | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 70 x 90 | 2017 | 1.800,- €

▲ There is no Hill in Leipzig | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 70 x 90 | 2017 | 1.800,- €

▲ Windows of Great History | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 50 x 60 | 2017 | 1.800,- €

▲ New Meets Old | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 50 x 60 | 2017 | 1.800,- €

▲ Botanischer Garten | zo série „Stories of Leipzig“ | akryl na plátne, sieťovine a mape | 50 x 60 | 2017 | 1.800,- €


Diela Matúša Lányiho, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Matúš Lányi in ATELIER XIII

▲ Bikini VI | zo série „IHS“ | olej na plátne | 190 x 160 | 2016 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Bikini V | zo série „IHS“ | olej na plátne | 190 x 160 | 2016 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Popes Wife Infula | zo série „IHS“ | olej na plátne | 190 x 160 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Crucify Jordan! | zo série „IHS“ | olej na plátne | 190 x 160 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Conception of Virgin Mary | zo série „IHS“ | olej na plátne | 320 x 190 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie


Diela Jána Vasilka, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Ján Vasilko in ATELIER XIII

▲ Untitled 1 | akryl na plátne | 60 | 2017 | 1.900,- €

▲ Untitled 4 | akryl na plátne | 60 | 2017 | 1.900,- €

▲ Untitled 6 | akryl na plátne | 60 | 2017 | 1.900,- €

▲ Untitled 2 | akryl na plátne | 60 | 2017 | 1.900,- €

▲ Untitled 5 | akryl na plátne | 60 | 2017 | 1.900,- €

▲ Untitled 8 | akryl na plátne | 60 | 2017 | 1.900,- €

▲ Untitled 3 | akryl na plátne | 60 | 2017 | 1.900,- €

▲ Untitled 7 | akryl na plátne | 60 | 2017 | 1.900,- €


Diela Dominiky Žákovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Dominika Žáková in ATELIER XIII

▲  Flashlight I | akryl a sprej na plátne | 80 x 100 | 2017 | sold

▲  Flashlight II | akryl a sprej na plátne | 80 x 100 | 2017 | 650,- €

▲  Flashlight III | akryl a sprej na plátne | 80 x 100 | 2017 | 650,- €

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | 520,- €

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | sold

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | sold

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | 520,- €

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | sold

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | 520,- €

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | 520,- €

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | 520,- €

▲  SPEKTRUM | akryl na plátne | 35 x 130 | 2017 | 520,- €


Diela Lucie Dovičákovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Lucia Dovičáková in ATELIER XIII

▲ „Nemôžem ich mať všetky“ | akvarel | 35 x 50 | 2016 | sold

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ „a ako sa máš?“ | monotypia | 21 x 29,7 | 2017 | 200,- €

▲ „everybody knows better“ | monotypia | 42 x 29,5 | 2017 | 300,- €

▲ „Nech sa páči“ | akvarel | 70 x 50 | 2016 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ „Ako Lucia chcela byť sexi“ | monotypia | 42 x 29,5 | 2017 | 300,- €

▲ „love you, but..“ | monotypia | 42 x 29,5 | 2017 | 300,- €

▲ „#Fit #somewhere“ | monotypia | 42 x 29,5 | 2017 | 300,- €

▲ „heś listening“ | monotypia | 29,5 x 21 | 2017 | 200,- €

▲ „Veď ľutujem, jasné“ | akvarel | 50 x 45 | 2016 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ „#tryingtobehere“ | akvarel | 35 x 50 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ „Tak nenávidí svoju prácu“ | akvarel | 35 x 25 | 2016 | 350,- €

▲ „Sama doma“ | akvarel a ceruza na papieri | 50 x 35 | 2017 | 500,- €

▲ „#Mine“ | akvarel a tuš na papieri | 25 x 35 | 2017 | 350,- €

▲ „mamička“ | monotypia a akvarel | 41,8 x 29,6 | 2017 | 400,- €

▲ „Sama doma“ | akvarel | 50 x 70 | 2016 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ „Ako som chcela..“ | monotypia | 42 x 29,5 | 2017 | 300,- €

▲ „sama doma“ | monotypia | 21 x 29,5 | 2017 | 200,- €

▲ „Obe strany mesiaca“ | akvarel | 35 x 50 | 2017 | 500,- €

▲ „ToGetHer“ | akvarel | 70 x 50 | 2016 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ „Obe strany mesiaca“ | akvarel | 35 x 50 | 2017 | 500,- €

▲ „#Mine“ | akvarel a tuš na papieri | 25 x 35 | 2017 | 350,- €

▲ „#somethingswrong“ | akvarel | 35 x 50 | 2017 | 500,- €

▲ Autoportrét | monotypia | 29,8 x 40 | 2017 | 300,- €

▲ „#new shoes“ | monotypia | 21 x 29,5 | 2017 | 200,- €

▲ „#look at my #newshoes“ | monotypia | 21 x 29,5 | 2017 | 200,- €

▲ „#look at my“ | monotypia | 29,8 x 40 | 2017 | 300,- €

▲ „Dont mess with her“ | akvarel | 35 x 50 | 2016 | 500,- €

▲ „come oon“ | akvarel | 35 x 50 | 2017 | 500,- €

▲ „ToGetHer“ | akvarel | 35 x 50 | 2016 | 500,- €

▲ „no pod“ | akvarel | 35 x 50 | 2017 | 500,- €

▲ „sestry“ | akvarel | 35 x 50 | 2016 | sold


Diela Ivany Šátekovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Ivana Šáteková in ATELIER XIII

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 49 x 22 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 22 x 49 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 20 x 20 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 30 x 16,5 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 30 x 16,5 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 29,8 x 16,5 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 30 x 30 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 31 x 22 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 15,6 x 15,6 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 15,7 x 15,7 | 2017 | sold

▲ zo série „HORE HAJL DOLE HAJL“
výšivka | 15,6 x 15,6 | 2017 | sold

▲ Slovák som a Slovák budem!
Interaktívna multimediálna inštalácia | 110 x 73 | 2017

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | sold

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | sold

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | sold

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | sold

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | sold

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | sold

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | sold

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | sold

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ zo série „GVAŠÁKY“
gvaš na papieri | 41 x 31 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie


Diela Jána Hrčku, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Ján Hrčka in ATELIER XIII

▲  Gothic Jukebox  |  kombinovaná technika na plátne
150 x 200  |  2016  |  2.900,- €

▲  Úľava  |  akryl na plátne
270 x 80  |  2016  |  2.600,- €

▲  Torzo  |  kombinovaná technika na dreve
30 x 50 x 10  |  2016  |  750,- €

▲  Knee-hole pants  |  kombinovaná technika na plátne
60 x 80  |  2016  |  800,- €

▲  Podfuk  |  kombinovaná technika na plátne
60 x 80  |  2017  |  800,- €

▲  Just M.  |  kombinovaná technika
140 x 60 + plechovky  |  2016  |  1.600,- €

▲  Bottle Tree  |  kombinovaná technika
50 x 50 + flaše  |  2016  |  sold

▲  Bottle Tree  |  akryl na plátne
100 x 120  |  2016  |  1.400,- €

▲  Bottle Tree  |  kombinovaná technika na plátne
100 x 120  |  2016  |  1.400,- €

▲  Sheena  |  kombinovaná technika na plátne
100 x 120  |  2016  |  1.400,- €

▲  Dancing Bottles  |  akryl na kartóne
88 x 68  |  2016  |  750,- €

▲  Bryan Gregory  |  akryl na plátne
24 x 30  |  2016  |  250,- €

▲  My Babe  |  akryl na plátne
24 x 30  |  2016  |  250,- €

▲  King  |  akryl na plátne
24 x 30  |  2016  |  250,- €

▲  Bryan Gregory  |  akryl na plátne
24 x 30  |  2016  |  250,- €

▲  Bíly Idol  |  akryl na plátne
21 x 30 | 2016  |  250,- €

▲  Brody Dalle  |  akryl na výkrese
21 x 30 | 2016  |  250,- €

▲ Post-punk boy  |  akryl na výkrese
21 x 30  |  2016  |  200,- €

▲  Deathrock girl  |  akryl na výkrese
21 x 30  |  2016  |  200,- €

▲  Deathrock girl  |  akryl na výkrese
21 x 30  |  2016  |  200,- €

▲   Mr. Slap bassist  |  akryl na plátne
30 x 40  |  2016  |  300,- €

▲  Elena Fossi  |  akryl na výkrese
21 x 30  |  2016  |  200,- €

▲  My babe  |  akryl na výkrese
21 x 30  |  2016  |  200,- €

▲  Poslední kovboj  |  akryl na výkrese
21 x 30  |  2016  |  200,- €


Diela Rastislava Podhorského, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Rastislav Podhorský in ATELIER XIII

podhorsky-26

▲  O kľaknutie vyšší  |  akryl, olej na polystyréne
100 x 200  |  2013 – 2016  |  2.500,- €

podhorsky-27

▲  Večer  |  tmel, brúsny papier, akryl, styrodur
180 x 185  |  2015  |  2.700,- €

podhorsky-11

▲  Bez názvu  |  olej, ceruzka, papier
21 x 29,7  |  2014  |  220,- €

podhorsky-12

▲  Bez názvu  |  akryl, ceruzka, papier
21 x 29,7  |  2013  |  220,- €

podhorsky-13

▲  Bez názvu  |  ceruzka, papier
2016_21 x 29,7  |  2016  |  220,- €

podhorsky-14

▲  Nedeľa  |  akryl, ceruzka, papier
21 x 29,7  |  2016  |  220,- €

podhorsky-15

▲  Bez názvu  |  ceruzka, papier
21 x 29,7  |  2016  |  220,- €

podhorsky-16

▲  Bez názvu  |  ceruzka, papier
21 x 27,5  |  2016  |  220,- €

podhorsky-17

▲  Bez názvu  |  akryl, tmel, styrodur
30 x 51  |  2016  |  350,- €

podhorsky-19

▲  Bez názvu  |  olej na plátne
27 x 30  |  2013 – 2015  |  300,- €

podhorsky-20

▲  Bez názvu  |  akryl, olej, tmel, styrodur
29 x 39  |  2015  |  270,- €

podhorsky-22

▲  Povrazochodec  |  akryl, tmel, styrodur
30 x 51,5  |  2015  |  350,- €

podhorsky-23

▲  Povrazochodec II.  |  akryl, tmel, styrodur
43,5 x 60  |  2015  |  450,- €

podhorsky-24

▲  Bez názvu  |  akryl, tmel, styrodur
20,5 x 55  |  2016  |  400,- €

podhorsky-25

▲  Tep  |  olej, tmel, styrodur
19,5 x 25  |  2015  |  250,- €


Diela Michala Turkoviča, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Michal Turkovič in ATELIER XIII

turkovic-16

▲  Moje plátno pred začatím maľovania  |  sprej na plátne
165 x 80  |  2016  |  350,- €

▲  Zlikvidovať!  |  sprej a akryl na plátne
110 x 135  |  2016  |  400,- €

turkovic-14

▲  Tribute to black spray stroke  |  sprej na plátne
165 x 35  |  2016  |  150,- €

turkovic-15

▲  Tribute to chrome spray stroke  |  sprej na plátne
165 x 35  |  2016  |  150,- €

turkovic-17

▲  Urbanizmus mesta  |  sprej na plátne
130 x 160  |  2016  |  750,- €

turkovic-12

▲  Portrét nepriateľa na zmierenie  |  sprej a akryl na plátne
165 x 135  |  2016  |  750,- €

turkovic-13

▲  Maľba na plátne  |  sprej na plátne
210 x 200  |  2016  |  600,- €


Diela Marcela Mališa, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Marcel Mališ in ATELIER XIII

MALIS 15

▲  Bury Burri  |  rôzne médiá na plátne, polyuretán
200 x 124  |  2016  |  sold

▲  Nouveau Riche  |  rôzne médiá, pozlátené
200 x 124  |  2016 |  1.200,- €

MALIS 12

▲  Za rohom  |  rôzne média
120 x 74  |  2016  |  300,- €

MALIS 16

▲  Pokrok  |  rôzne médiá na sadrokartóne
160 x 160  |  2016  |  600,- €

MALIS 13

▲  Komprimovaný obraz  |  olej na plátne
100  |  2015  |  500,- €


Diela Svetlany Fialovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Svetlana Fialová in ATELIER XIII

FIALOVA 11

▲  Royal Wedding  |  kombinovaná technika na doske
101 x 50  |  2012  |  500,- €

FIALOVA 12

▲  Bez názvu  |  linoryt kombinovaný s fotografiou
20,5 x 26,5  |  2010  |  180,- €

FIALOVA 13

▲  Bez názvu  |  kombinovaná technika na MDF doske
30,5 x 41  |  2011  |  300,- €

FIALOVA 14

▲  Bez názvu, tuš na papieri
50 x 50  |  2015  |  250,- €

FIALOVA 16

▲  Bez názvu  |  fúkacie fixy na papieri
50 x 65  |  2014  |  300,- €

FIALOVA 17

▲  Nerozhodný deviant spomína  |  linoryt
52 x 64  |  2009  |  500,- €

FIALOVA 18

▲  Bez názvu  |  tuš a fúkacie fixy na papieri
59,5 x 50,5  |  2015  |  400,- €

FIALOVA 19

▲  Bez názvu  |  linoryt kombinovaný s fotografiou
26 x 35  |  2010  |  200,- €

FIALOVA 21

▲  Bez názvu  |  kombinovaná technika na MDF doske
49 x 46,5  |  2011  |  300,- €

FIALOVA 22

▲  Pug  |  tuš na papieri
63 x 51  |  2012  |  350,- €

FIALOVA 23

▲  Ležiaca  |  airbrush na papieri
65 x 50  |  2016  |  400,- €

FIALOVA 24

▲  Bez názvu  |  kombinovaná technika na MDF doske
71 x 56  |  2011  |  300,- €

FIALOVA 25

▲  Bez názvu  |  tuš na papieri
50 x 50  |  2015  |  250,- €

FIALOVA 26

▲  Bez názvu  |  linoryt kombinovaný s fotografiou
20,5 x 26,5  |  2010  |  180,- €

FIALOVA 27

▲  Background people  |  linoryt
126 x 52  |  2010  |  700,- €

FIALOVA 28

▲  Bez názvu  |  fúkacie fixy na papieri
50 x 65  |  2015  |  300,- €

FIALOVA 29

▲  Prúdy láv  |  kombinovaná technika na papieri
51 x 48  |  2015  |  300,- €

FIALOVA 31

▲  Bez názvu  |  airbrush na papieri
65 x 50  |  2016  |  400,- €

FIALOVA 32

▲  Picasso  |  kombinovaná technika na MDF doske
30 x 40,5  |  2011  |  300,- €

FIALOVA 33

▲  Kub  |  fúkacie fixy na papieri
50 x 65  |  2015  |  300,- €

FIALOVA 34

▲  Bez názvu  |  kombinovaná technika na MDF doske
41 x 30,5  |  2011  |  300,- €

FIALOVA 35

▲  Bez názvu  |  airbrush na papieri
50 x 64,5  |  2016  |  400,- €

FIALOVA 37

▲  Bez názvu  |  kombinovaná technika na MDF doske
30,5 x 40,5  |  2011  |  300,- €

FIALOVA 38

▲  A.L.I.E.N.  |  sieťotlač
72 x 100,5  |  2014  |  100,- €

FIALOVA 39

▲  Bez názvu  |  ofset
50 x 36  |  2016  |  50,- €

FIALOVA 40

▲  Bez názvu  |  tuš na papieri
50 x 45  |  2015  |  250,- €

FIALOVA 41

▲  Ed  |  fúkacie fixy na papieri
50 x 65  |  300,- €


Diela Mateja Fabiana, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Matej Fabian in ATELIER XIII

FABIAN 32

▲  Tamarin Monkey  |  kombinovaná technika
20 x 20 x 35  |  2016  |  1.200,- €

FABIAN 10

▲  Selfportrait – Legs  |  akryl na bannerovine
120 x 140  |  2016  |  3.000,- €

FABIAN 15

▲  System Error  |  akryl na bannerovine
120 x 140  |  2016  |  3.000,- €

FABIAN 11

▲  Unicorn  |  kombinovaná technika
135 x 145  |  2016  |  3.000,- €

FABIAN 13

▲  Ojroboros  |  kombinovaná technika
135 x 145  |  2016  |  3.000,- €

FABIAN 14

▲  Bez názvu  |  kombinovaná technika
100 x 150  |  2015  |  3.000,- €

FABIAN 12

▲  Krampus Pope  |  kombinovaná technika na plátne
30 x 60  |  2015  |  900,- €

FABIAN 17

▲  Bazovský Reload  |  kombinovaná technika
40 x 30  |  2015  |  450,- €

FABIAN 18

▲  Cortina pair  |  kombinovaná technika
40 x 30  |  2015  |  450,- €

FABIAN 20

▲  Nepáľ oheň, chrániš les!  |  akryl na plátne
40 x 30  |  2015  |  450,- €

FABIAN 19

▲  Dead Rider  |  kombinovaná technika
30 x 40  | 2015  |  450,- €

FABIAN 22

▲  Skiing Laibach Style  |  kombinovaná technika
30 x 40  |  2015  |  450,- €

FABIAN 29

▲  Lebka  |  akryl na papieri
34,5 x 42,5  |  2015  |  600,- €

FABIAN 31

▲  Hay  |  akryl na plaste
32 x 42  |  2014  |  450,- €

FABIAN 27

▲  Raťafák  |  linorez na papieri, edícia 2 – 5
42,5 x 52,5  |  2015  |  600,- €

FABIAN 28

▲  Raťafák  |  linorez na papieri 3 – 5
52,5 x 72,5  |  2015  |  750,- €

FABIAN 30

▲  All the Pretty…  |  kombinovaná technika
50 x 40  |  2013  |  450,- €

FABIAN 23

▲  Nationalism l. Gromi  |  akryl na plaste
42,5 x 32,5  |  2014  |  225,- €

FABIAN 24

▲  Nationalism ll. Vuci  |  akryl na plaste
32,5 x 42,5  |  2014  |  225,- €

FABIAN 25

▲  Nationalism lll.  |  akryl na plaste
32,5 x 42,5  |  2014  |  225,- €

FABIAN 26

▲  Nationalism IV.  |  akryl na plaste
32,5 x 42,5  |  2014  |  225,- €

FABIAN 16

▲  Red Heat  |  akryl na mape
124 x 86  |  2015  |  800,- €


 

Diela Kataríny Janečkovej Walshe, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Katarína Janečková Walshe in ATELIER XIII

JANEC 15

▲  134 x 178  |  4.800,- €

JANEC 16

▲  134 x 183  |  4.600,- €

JANEC 18

▲  115 x 160  |  4.600,- €

JANEC 25

▲  21 x 30  |  300,- €

JANEC 24

▲  21 x 30  |  300,- €

JANEC 11

▲  37 x 43  |  600,- €

JANEC 12

▲  37 x 43  |  600,- €

JANEC 17

▲  173 x 124  |  4.600,- €

JANEC 20

▲  65 x 85  |  1.200,- €

JANEC 19

▲  65 x 85  |  1.200,- €


 

Diela Borisa Sirku, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Boris Sirka in ATELIER XIII

SIRKA 2.1

▲  60 x 80  |  660,- €

 

SIRKA 1.1

▲  60 x 80  |  660,- €

▲  80 x 60  |  660,- €

SIRKA 5.1

▲  80 x 60  |  660,- €

SIRKA 3.1

▲  80 x 60  |  660,- €

SIRKA 10.5

▲   310,- €

 

SIRKA 10.3

▲   310,- €

 

SIRKA 10.4

▲   310,- €

 

SIRKA 10.6

▲   310,- €

 

SIRKA 10.2

▲   310,- €

 

SIRKA 10.1

▲   310,- €

 

 


Diela Erika Šilleho, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Erik Šille in ATELIER XIII

SILLE 1

▲  42,5 x 32,5  |  730,- €

SILLE 2

▲  42,5 x 32,5  |  730,- €

SILLE 3

▲  42,5 x 32,5  |  730,- €

SILLE 4

▲  42,5 x 32,5  |  730,- €

SILLE 5

▲  42,5 x 32,5  |  730,- €

SILLE 6

▲  52,6 x 42,5  |  cena na vyžiadanie

 


Spoločné diela Erika Šilleho a Borisa Sirku | SISI,
ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Lucia Dovičáková in ATELIER XIII

SIRKA 9

▲  50,1 x 32,5  |  130,- €

SIRKA 7

▲  50,1 x 32,5  |  130,- €

SIRKA 6

▲  50,1 x 32,5  |  130,- €

SIRKA 8

▲  50,1 x 32,5  |  130,- €

 


Diela Erika Bindera, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Erik Binder in ATELIER XIII

Binder-1_biela

▲  120 x 90  |  sold

Binder_2.biela

▲  90 x 120  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_3.biela

▲  90 x 120  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_4.biela

▲  120 x 120  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_5.biela

▲  120 x 120  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_6.biela

▲  90 x 120  |  sold

Binder_7.biela

▲  90 x 120  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_8.biela

▲  70 x 100  |  sold

Binder_9.biela

▲  70 x 100  |  sold

Binder_10.biela

▲  80 x 80  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_11.biela

▲  120 x 90  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_13.biela

▲  30 x 60  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_12.biela

▲  30 x 60  |  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_17

▲  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_18

▲  price on request – cena na vyžiadanie

Binder_19

▲  price on request – cena na vyžiadanie

 


A na záver malý bonus.
Diela Juraja Lička, ktoré ste nemohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Juraj Ličko in ATELIER XIII

Termix42_biela_90x100

▲  TERMIX XXXXII.  |  akryl na plátne
90 x 100  |  2015  |  800,- €

▲  TERMIX XXXIV.  |  akryl na plátne
150 x 190  |  2013  |  2.200,- €

Kópia – TERMIX XXIV_1

▲  TERMIX XXIV.  |  akryl na plátne
160 x 140  |  2012  |  1.800,- €

▲  TERMIX XXXV.  |  akryl na plátne
40 x 40  |  2014  |  450,- €

TERMIX XVII.

▲  TERMIX XVII.  |  akryl na plátne
60 x 10  |  2012 |  450,- €

 


Juraj Ličko

info@atelierxiii.com
+421 903 260 211

 https://www.facebook.com/atelierxiii/            

WWW.ATELIERXIII.COM
Panská 13  |  811 01  Bratislava  |  Slovakia