Saint Teresa of Ávila - Sv. Terézia z Avily | acrylic on canvas - akryl na plátne | 100 x 100 | 2018
Saint Teresa of Ávila - Sv. Terézia z Avily | acrylic on canvas - akryl na plátne | 100 x 100 | 2018
Rotunda | spatial installation of 12 paintings - priestorová inštalácia 12 obrazov | each - každý 190 x 190 | 2016
Ties - Spätosť | wrapping of the Rigturm in Vienna - plášť budovy Rigturmu vo Viedni | 2013
Faraway, So Close No.2 | oil on canvas - olej na plátne | 130 x 190 | 2007
Faraway, So Close - Ďaleko, tak blízko | spatial installation of 30 paintings - priestorová inštalácia 30 obrazov | oil on canvas - olej na plátne | 2011
Portrait of Giséle L. - Portrét Giséle L. | oil on canvas - olej na plátne | 90 x 90 | 2009
Portrait of Mara L. and Portrait of Sabrina B. - Portrét Mara L. a Portrét Sabrina B. | oil on canvas - olej na plátne | each - každý 200 x 200 | 2003
In the Interface - V rozhraní | painting installation - obrazová inštalácia | 2004
Question - Otázka | oil on canvas - olej na plátne | 145 x 145 | 1995
Luminia | lighting project for Synagogue in Trnava - svetelný projekt pre Synagógu v Trnave | 1997