Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | crayon and charcoal on paper - farebná ceruza a uhoľ na papieri | 200 x 150 | 2018
Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | crayon and charcoal on paper - farebná ceruza a uhoľ na papieri | 160 x 150 | 2018
Untitled - bez názvu | detail z kresby | crayon - farebná ceruza | 1000 x 150 | 2018
Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | concrete relief - betónový reliéf | 40 x 50 | 2018
Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | concrete relief - betónový reliéf | 50 x 40 | 2018
minerál | ink drawing, letterpress printing - kresba tušom, tlač z výšky | 50 x 40 | 2018
Untitled from series Evolution - bez názvu zo série Evolúcia | ink and pencil on paper - tuš a ceruza na papieri | 100 x 70 | 2016
minerál | monotype and letterpress printing on Japanese paper - monotypia a tlač z výšky na japonskom papieri | 40 x 30 | 2016
Untitled from series Evolution - bez názvu zo série Evolúcia | ink and charcoal on paper - tuš a uhoľ na papieri | 100 x 70 | 2018
pohľad do inštalácie | mixed materials: concrete, ceramic, wood - rôzne materiály: betón, keramika, drevo | 2018