★ Ďakujeme za super článok vo FLASH ARTe!

Vo vydaní no. 40, Jún – August 2016 nájdete článok (rozhovor) s Jurajom Ličkom o ATELIERi XIII !

Moc nás teší, pretože Flash Art je pre nás TOP publikácia o umení na slovensko – českom území.
Ďakujeme Majke Janušovej (autorka článku)!

Flash Art si môžete zakúpiť aj u nás v ATELIERi XIII 🙂

 

IMG_0001IMG_0002