★ Listen to a music set by KABAL

Počas výstavy Viki Kollerovej môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja a producenta KABAL.

Andrej Kabal sa venuje hodobnej produkciu, DJ-ingu, či hudobnej publicistike. Počas svojho pôsobenia v Bratislave organizoval početné množstvo akcií v dôverne známom klube Fuga. Je zakladajúcim členom série hudobných večerov pod názvom Deep Dive, ktoré stále pomáha spolu kurátorovať spoločne s Dominikom Novákom. Momentálne žije v Prahe a má na starosti dve rádio shows na pražskom rádiu Punctum, ktoré pomáha aj moderovať. Ako člen KVLT CREW je známy aj pod svojim rapovým pseudonymom Žakhéles. Jeho hudobné počiny a projekty boli v minulosti recenzované renomovanými zahraničnými magazínmi ako sú Wire a The Quietus. Andrej Kabal je verný odkazu hudobného undergroundu, ktorý sa svojimi aktivitami snaží udržiavať nažive. Andrej Kabal ma jednoducho rád hudbu.

Bandcamp

During Viki Kollerova‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ and producer KABAL.

Andrej Kabal is engaged in music production, DJing, and music journalism. During his time in Bratislava, he organized numerous events in the well-known club Fuga. He is a founding member of the series of musical evenings called Deep Dive, which he still helps to curate together with Dominik Novák. He currently lives in Prague and is in charge of two radio shows on the Prague radio Punctum, which he also helps to moderate. As a member of KVLT CREW, he is also known under his rap pseudonym Žakhéles. His musical achievements and projects have been reviewed in the past by renowned foreign magazines such as Wire and The Quietus. Andrej Kabal is loyal to the legacy of the musical underground, which he tries to keep alive with his activities. Andrej Kabal simply likes music.

EXHIBITION ~ KAMEŇ Ó LOM