★ Listen to a music set by VACHO

Počas výstavy Samuela Kollárika môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb vybraných DJ-jom VACHO.

VACHO — vizuálny dizajnér a digitálny zberateľ Spotify playlistov. K DJ-ingu sa dostal cez firemné parties v Lighting Beetle*, po ktorých nasledovalo prvé vystúpenie v Bohéme v januári 2020. Dnes je spolu so SickSoul Groove stálicou krásne vyzdobenej bratislavskej housovej džungle – SKLENIK. Nedávno s kamošmi Oosh a Carl založil zoskupenie Hudobná výchova, ktoré organizovalo spolu s Secret Disco Club akciu Discomfort v klube Šafko. V sete môžete očakávať všetko od house music, tech-house až po bassovejšie kúsky z britskej scény.

During Samuel Kollárik‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs selected of a DJ VACHO.

VACHO — a visual designer and digital collector of Spotify playlists. He got into DJ-ing through company parties at Lighting Beetle*, followed by his first performance at Bohéma in January 2020. Today, together with SickSoul Groove, he is a stable part of the beautifully decorated Bratislava house jungle – SKLENIK (transl. GREEN HOUSE). Recently, together with his friends Oosh and Carl, he co-founded the group Hudobná výchova (transl. Music Education), which, together with the Secret Disco Club, organized an event Discomfort at Šafko club. In his set, you can expect everything from house music, tech-house to more bassy pieces from the British scene.

EXHIBITION ~ BAD RELIGION