★ Listen to a music set by UJKO

Počas výstavy Kristíny Kandrikovej a Lucie Veselej môžeš počuť Hudbu k filmu, ktorú vytvoril vizuálny umelec a maliar Mišo Ormoš pod menom Ujko.

V experimentálnom vydavateľstve Weltschmerzen vyšiel album Hudba k filmu od vizuálneho umelca a maliara Miša Ormoša pod menom Ujko. Dva roky po tom, ako vydal gitarové EP bez toho, aby vedel hrať na gitaru, teraz vydáva klavírny album, no bez znalosti hrania na klavír. Navyše, album Hudba k filmu je soundtrack k snímku, ktorý neexistuje.

“Požičal som si klavír. Skúšal hrať. Improvizovať. Nahrávať. Skladať. Aranžovať. A čoraz viac som mal pocit, že to, čo vzniká, je hudba k filmu. Hral som ďalej, skladal, nahrával. Predstavoval som si scény, vynárali sa mi zábery. Vznikla hudba k filmu, ktorý nie je. Ale môže byť. Možno už je,” hovorí Michal Ormoš.

Ujkovi sa darí sprostredkovať svoje zúfalstvo bez toho, aby bol tak opovážlivo ješitný ako iní filmoví skladatelia a skladateľky. Dokonca aj nedostatok hudobných zručností je sotva badateľný, a sú dostatočné na to, aby Hudba k filmu neprepadla vlastnému zámeru. Naopak, ide o ucelené dielo filmovej hudby, ktorému nič nechýba.

Michal Ormoš  Web | Instagram
Weltschmerzen  Bandcamp | Facebook | Instagram

During the exhibition of Kristína Kandriková and Lucia Veselá, you can hear Hudba k filmu, which was created by a visual artist and painter Mišo Ormoš, going by the name Ujko.

The experimental publishing house Weltschmerzen published the album Hudba k filmu (trans. Music for a Movie) by the visual artist and painter Mišo Ormoš who goes by the name Ujko (trans. Uncle). Two years after releasing a guitar EP without knowing how to play a guitar, he is now releasing a piano album without knowing how to play a piano. In addition, the album Hudba k filmu is a soundtrack for a movie which does not exist.

“I borrowed a piano. I tried to play. To improvise. To record. To compose. To arrange. And more and more I felt that what was being created was music for a movie. I continued to play, compose and record. I imagined scenes, images came to my mind. Music was created for a movie that doesn’t exist. But it can exist. Maybe, it already does,” says Michal Ormoš.

Ujko manages to convey his despair without being as daringly vain as other film composers. Even the lack of musical skills is barely noticeable, they are sufficient for keeping Hudba k filmu away from failing its own purpose. On the contrary, it is a complete work of film music, which lacks nothing.

EXHIBITION ~ Inverzie