★ Vypočujte si set od AUTUMNIST

Počas výstavy Jarmily Mitríkovej môžete počuť set od AUTUMNIST, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

Autumnist je stále najmenej o krok popredu s jeho hypnotickou zmesou súčasnej elektroniky s nadžánrovými presahmi ako manifestom. V širokospektrálnom mixe kombinuje ambient s hip-hopom či breakbeatom, hi-tech postupy s lo-fi popom či bizarnú filmovú atmosféru s mimozemským folklórom. Autumnist naživo je pôsobivá päťčlenná kapela, elektroniku dopĺňa živá rytmická sekcia s basou a bicími, gitarista a alternujúci saxofón s klarinetom spolu s podporou synchronizovanej videoprojekcie a hosťujucími vokalistami. Dva z troch štúdiových albumov Autumnist (The Autumnist a False Beacon) získali ocenenie Album roka/Cena kritikov na Radio_Head Awards 2009 a 2018.

Youtube | Facebook | Bandcamp Instagram | WEB

 

During the exhibition of Jarmila Mitríková, you can hear a music set by AUTUMNIST recorded only for ATELIER XIII

Autumnist is at least one step ahead with its hypnotic blend of up-to-date electronica and genre crossing as a manifest. In a wide-spectral mix, Autumnist combines ambient with hip-hop and breakbeat, hi-tech courses with lo-fi pop or bizzare movie-like atmosphere with extraterrestrial folklore. Autumnist live is an impressive five-piece band, the electronics is completed with live rhytmic session with drums, bass, electric guitar and alternating sax with clarinet, supported with synchronized vidioprojection and guest vocalists. Two of the three Autumnist’s studio albums (The Autumnist and False Beacon) won the Album of the Year/the Award of Critics at Radio_Head Awards 2009 and 2018.