★ Vypočujte si set od BULP

Počas výstavy Dominiky Žákovej môžete počuť set od BULP, ktorý je pripravený len pre ATELIER XIII.

BULP je alter ego Sama Štefanca, mladého producenta elektronickej hudby, ktorého tvorba predstavuje zmes melodických liniek, úderných rytmov, melancholických či pozitívnych motívov. V hudbe organicky prepája rôznorodé zvuky a hudobné nástroje s dôrazom na silnú melódiu. Okrem laptopu, klávesov, perkusií a rôznych elektronických hračiek používa aj vlastný vokál a zamatový hlas vokalistky Jany Štefancovej.

BULP bol ocenený ako Objav roka na Radio_Head Awards 2015.

Na značke Deadred Records / Starcastic Records mu v júni 2015 vyšiel singel Far Light. V septembri 2015 následovalo debutové EP Endian. Singel a EP boli mediálne uznané doma na Slovensku, i v susednej Českej Republike. V apríli 2017 mu vyšiel debutový album Yrsa, kritikmi označovaný za dielo so svetovým zvukom.
_______

During the exhibition of Dominika Žáková you would be able to hear a set Of BULP which is received only for ATELIER XIII.

BULP is the alter ego of Sam Štefanca, a young electronic music producer, whose production is a mixture of melodic lines, striking rhythms, melancholic or positive motifs.  The music blends organically with a variety of sounds and musical instruments with an emphasis on a strong melody. In addition to laptop, keyboards, percussion and various electronic toys, he uses his own vocal and velvet vocal of Jana Štefancová.

BULP was awarded the Release of the Year at Radio_Head Awards 2015.

With the Mark Deadred Records / Starcastic Records, Far Light single was released in June 2015. In September 2015 it was followed by debut EP Endian. Single and EP were acknowledged in media at home in Slovakia, as well as in the neighboring Czech Republic. In April 2017, he released his debut album Yrsa, that critics acknowledged as a work with word-sounding sound.

FACEBOOK LINK
YOUTUBE LINK