★ Vypočujte si set od KATARÍNY MÁLIKOVEJ

Počas výstavy Vlasty Žákovej môžete počuť set od KATARÍNY MÁLIKOVEJ, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Skladateľka, producentka, hudobníčka a speváčka. Momentálne jeden z najvýraznejších talentov na slovenskej hudobnej scéne.

Jej hudba stavia na výraznom vokále širokého ambitu. Navonok étericky pôsobiaca, no plná šeliem – taká je aj jej hudba. Krehká a pálčivá a hneď na to divá a drsná, s temnou predtuchou. Neo-classical, minimal synth-pop s prvkami experimentu, glamrocku, retra 70tych a 80tych rokov, založená na slovenskej ľudovej a popovej tradícii, s klasickým skladateľským a interpretačným remeslom.

_______

During the exhibition of Vlasta Žáková you would be able to hear a music set by KATARÍNA MÁLIKOVÁ recorded espacially for ATELIER XIII.

She is a composer, producer, musician and singer. Currently she belongs to one of the most outstanding talents on the Slovak music scene.

Her music builds on the distinctive vocals (sounds) of a wide cathedrals. Imagination of the overcoat is ethereal, but full of beasts – so is her music. Fragile and bloody, and now it is wild and harsh, with a dark premonition. Neo-classical, minimal synth-pop with experimental elements, retirement 70s and 80s, based on Slovak folk and pop culture, with classical composing and interpreting crafts.

Web | Facebook | Soundcloud