★ Vypočujte si set od KATARZIE

Počas výstavy Moniky Pascoe Mikyškovej môžete počuť set od KATARZIE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Katarzia je slovenská hudobná producentka, speváčka, gitaristka a v prvom rade poetka s vyhraneným rukopisom aj imidžom. Žije v Prahe, pravidelne koncertuje a neustále píše texty a hudbu. V roku 2013 vydala svoj debutový album Generácia Y, za ktorý získala nominácie v ocenení Radio_Head Awards v kategóriách Nováčik roka a World music / Folk. V roku 2016 nasledoval druhý album Agnostika, ktorý nahrala so špičkovými hudobníkmi a za ktorý opäť získala nominácie v rámci Radio_Head Awards. Na konte má tento projekt odohraných viac než 100 koncertov po celom Česku a Slovensku. Vo februári 2018 Kataria získala cenu Radio_Head Awards v kategórii Singel roka za titulnú pieseň k filmu Piata loď – Kde sa slzy berú. Je čerstvou držiteľkou ceny Dosky za najlepšiu scénickú hudbu sezóny 2018 v predstavení Antigona Slovenského národného, kam napísala súčasné texty a elektronickú hudbu v spolupráci s producentom Jonatánom Pastirčákom. Spieva ich v každom predstavení naživo. Za výkon v predstavení, autorské texty a hudbu je nominovaná na Cenu Tatrabanky v kategórii Mladý tvorca za rok 2018.

_________

During the exhibition of Monika Pascoe Mikyšková you would be able to hear a music set by KATARZIA recorded especially for ATELIER XIII.

Katarzia is a Slovak music producer, singer, guitarist and in the first place a poet with a well-defined style and image. She lives in Prague, performs concerts regularly and constantly writes texts and music. In 2013, she released her debut album Generácia Y (Generation Y), for which she received nominations for the Radio_Head Awards in the categories Newcomer of the year and World music / Folk. In 2016, the second album Agnostika (Agnosticism) followed, which she recorded with the top-class musicians and again, for which she received nominations within Radio_Head Awards. This project has had more than a hundred concerts played throughout Czechia and Slovakia. In February 2018, Katarzia won a prize in Radio_Head Awards in the category Single of the year for the theme song for the movie Piata loď – Kde sa slzy berú (The Fifth Ship – Where the tears go). She is a fresh holder of the Dosky Award for the best scenic music of the 2018 season in the performance Antigona Slovenského národného (Antigone of the Slovak National), for which she wrote contemporary texts and electronic music in collaboration with the producer Jonatán Pastirčák. She sings them live in every show. For her performance in the show, authorial texts and music, she is nominated for the Tatra banka Fundation Art Award in the category Young artist of the 2018.

Youtube | Soundcloud | Facebook | Web