★ Vypočujte si set od NINY ROSA, MICHALA MIHOKA A ANTONÍNA DLAPU

Počas výstavy Doroty Sadovskej môžete počuť set od NINY ROSA, MICHALA MIHOKA a ANTONÍNA DLAPU, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

NINA ROSA

Nina Rosa je pražské trio založené jeho speváčkou a huslistkou Ninou Marinovou. Nina stretla svojich spolukapelníkov počas svojho štúdia na Pražskom konzervatóriu. O desaťročie neskôr sformovali skupinu, ktorá mieša rôznorodé štýly zahŕňajúce jazz, swing, reggae a folk, ale pridávajú svoj vlastný jemnocit a trochu twist and shout. Meno skupiny je založené na Nininom najväčšom fanúšikovi – jej starej mame. Jej celoživotná podpora inšpirovala Ninu k použitiu svojej virtuozity (ako by povedala jej babka) na vytvorenie projektu, ktorý definuje jej vlastný pohľad na hudbu. Skupina na scéne od roku 2016 už vystupovala na mnohých prestížnych festivaloch, ako napr. na Pohode, Boskovice, Letiště a mnohých iných československých hudobných festivaloch, a tiež odohrala viac než 60 koncertov v oblasti V4. Skupina úspešne upútala kritikov a získala nomináciu na „Objav roka“ na Radio_Head Awards 2017. Odvtedy sa ruch okolo skupiny šíri rádiovými vlnami, keďže ich hudba pravidelne hrá a je naživo vysielaná českými a slovenskými rádiami (Spring International Music Festival @ ČRO VLTAVA, Rádio FM, Rádio Devín, Regina…).

Skupina pripravuje materiál pre ich debutový album, ktorý bude zahŕňať ich dva vydané single, ale tiež skúmať ostatné farby spektra v oblasti zvukov, jazykov, nálad a ruží. Plánujú to svojim fanúšikom a akýmkoľvek milovníkom hudby priniesť v roku 2019.

Youtube | Facebook | Instagram | Spotify | SoundCloud

MICHAL MIHOK

Michal Mihok, vyhľadávaný akordeonista, klavírista, skladateľ, producent. Účinkuje v kapelách Voilà, První Hoře (cena Anděl v kategórii Hard’n’heavy). Skladá hudbu pre rozhlas a divadlo. Práve mu vychádza prvá elektronická platňa The Imprints.

SounCloud

ANTONÍN DLAPA

Gitarista a producent Antonín Dlapa je výrazná postava mladej českej jazzovej scény. Okrem NINA ROSA, pôsobí v kapelách Prago Union, Originální pražský synkopický orchestr, Voila a ďalších projektoch. Producentsky spolupracuje na rôznych nahrávkach, napríklad s Jenem Hovorkou a pripravuje svoje vlastné album.

SounCloud

 

During the exhibition of Dorora Sadovská you would be able to hear a music set by NINA ROSA, MICHAL MIHOK and ANTONÍN DLAPA recorded especially for ATELIER XIII.

NINA ROSA

NINA ROSA is a Prague-based trio founded by its singer and violinist Nina Marinová. Nina met her bandmates during her studies at the Jazz Conservatory in Prague. A decade later they formed a band blending a variety of styles which include jazz, swing, reggae and folk but adding their own sensibility and a little bit of twist and shout. The name of the band is based on Nina’s biggest fan – her grandmother. Her lifelong support inspired Nina to use her virtuosity (as grandma would say) to create a project that defines her own take on music. On the scene since 2016, the band has already performed on many prestigious festivals – e.g.: Pohoda, Boskovice, Letiště and various other czechoslovak music festivals as well as played more than 60 concerts in the V4 region. Succesfully catching the ear of the critics, the band received a nomination for the “Best new artist/band of the Year” at Radio_Head Awards 2017. Since then, the buzz around the band is spreading on the airwaves as their music is being regularly featured and broadcast live by the Czech and Slovak Radios (Spring International Music Festival @ ČRO VLTAVA, Radio FM, Radio Devín, Regina…).
 
The band is preparing material for their debut album which will include their 2 released singles, but will also explore other colors of the spectrum when it comes to sounds, languages, moods and roses. They plan to bring it to their fans and any music-lovers in 2019.

MICHAL MIHOK

Michal Mihok, a sought-after accordionist, pianist, composer, producer. He performs in the bands Voilà, První Hoře (The Anděl Awards in the category Hard’n’heavy). He composes music for radio and theatre. His first electronic record The Imprints is getting released just now.

ANTONÍN DLAPA

A guitarist and producer Antonín Dlapa is a distinctive figure of the young Czech jazz scene. Besides from NINA ROSA, he performs in the bands Prago Union, The Original Prague Syncopated Orchestra, Voilà and other projects. As a producer, he cooperates on different records, for example with Jen Hovorka, and prepares his own album.