★ Vypočujte si set od Silvii SPEAKS

Počas výstavy Ivany Kvassay môžete počuť set od Silvii SPEAKS, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

Silvia SPEAKS

Silvia SPEAKS je post-indie kapela, ktorá pôvodne fungovala ako singer-songwriter projekt, testujúci hranice popovej piesne a experimentu. Kombinácie klavírnych, mikroelektronických a synthových zvukov, s dôrazom na niekedy expresívny, niekedy takmer nezreteľný vokálny prejav, zabalené vo výrazných textoch. Alternatívny pop, prechádzajúci k post-punku & späť, zakorenený v poézii dňa. V júni kapela v novej zostave vydala prvý singel „Pleasant Company Included“ z pripravovaného debutového EP. „Pleasant Company Included“ bola hudobnou platformou Swine Daily zaradená medzi 30 najzaujímavejších trackov mesiaca.

Youtube | Facebook | SoundCloud | Instagram

 

During the exhibition of Ivana Kvassay you would be able to hear a music set by Silvia SPEAKS recorded especially for ATELIER XIII

Silvia SPEAKS

Silvia SPEAKS is a post-indie band, which originally functioned as a singer-songwriter project, testing the boundaries of pop song and experiment. Combinations of piano, microelectronics and synth sounds, with an emphasis on sometimes expressive, sometimes almost indistinct vocal performance, wrapped up in distinctive lyrics. Alternative pop, that goes to post-punk and back, rooted in the poetry of the day. In June, the band released their first single „Pleasant Company Included“ from their upcoming debut EP. „Pleasant Company Included“ was selected by the musical platform Swine Daily and included in Swine Advisor playlist as one of the 30 most interesting tracks of the month.