★ Vypočujte si set od TANTE ELZE

Počas výstavy Heleny Tóthovej môžete počuť set od TANTE ELZE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Zasnený klavír, vrstvený vokál a šikovná hra so zvukmi, elektrickou gitarou a bítmi vytvárajú silný celok s každodenno-vesmírnou atmosférou. Tante Elze sú Veronika Lečková a Tomáš Prištiak.
_________

During the exhibition of Helena Tóth you would be able to hear a music set by TANTE ELZE recorded espacially for ATELIER XIII.

Dreamy piano, layered vocals and a skillful play with sounds, electric guitar and beats create a powerful whole with everyday cosmic atmosphere. Tante Elze is Veronika Lečková and Tomáš Prištiak.

Youtube  |  Soundcloud  |  Bandcamp