★ Listen to a set of song by the DJ and producer DEPHZAC

Počas výstavy Mateja Maturkaniča môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja a producenta DEPHZAC.

DJ a producent, ktorý sa za viac ako 20 rokov pôsobenia na scéne stal neoddeliteľnou súčasťou slovenského drum and bassu a elektronickej hudby. Dlhé roky pôsobil v dávnej bašte polámaných beatov Nové Zámky, kde sa podieľal na organizovaní legendárnej noci Blackrain, či akcií Aquabeatz, Sunrise, Rainbow, Klikfest a menežoval legendárny Club NO.3 či agentúru Bra3v3ku. Spolu s Gorom sa im podarilo priniesť zahrať na Slovensko komplet špičku vtedajšej, ale aj aktuálnej scény.

Jeho tracky sa nesú v klasickom neuro – deep zvuku a sú poväčšine prešľahané liquid funkom čo bezpochyby vyhovuje širokému spektru poslucháčov. V produkcii nezaháľa a stále pracuje na nových veciach. Spolupracuje s CZ-SK hip-hop scénou a produkuje tracky pre ľudí ako Vec, Zverina či UK SirMic.

During Matej Maturkanic‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ and producer DEPHZAC.

A DJ and a producer who has been on the scene for more than 20 years and has become an integral part of Slovak drum and bass and electronic music. For many years, he worked in Nové Zámky – the long known spot of broken beats, where he participated in organizing the legendary night Blackrain, or events Aquabeatz, Sunrise, Rainbow, Klikfest and he was running the legendary Club NO.3 or the agency Bra3v3ku. Together with Gor, they managed to bring the complete TOP of the scene of that time and also the current scene to play in Slovakia.

His tracks have the classic neuro – deep sound and are mostly whipped by liquid funk, which undoubtedly suits a wide range of listeners. He doesn’t idle in his production and he keeps working on new things. He collaborates with Czech and Slovak hip-hop scene and produces tracks for people like Vec, Zverina or UK SirMic.

Instagram | SoundCloud | Youtube | Facebook