★ Vypočujte si set zo skladieb DJ-ja CHANGING FACES

Počas výstavy Martiny Rötlingovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja CHANGING FACES.

Pozdravy zo Slovenska, CHANGING FACES je novým menom v Drum and Bass! Tento mladý producent ťa vtiahne do sveta melodických zvukov tanečného parketu a hlbokej basy. Nadčasové melódie, svieže vycibrené bubny a teplý basový základ už upútali pozornosť Hospital, Med School, RAM, UKF, Spearhead Records, a mnohých ďalších. Inšpirovaný a podporovaný tými najväčšími producentmi, Changing Faces prináša najskvelejšiu kvalitu Drum and Bassu naprieč Európou.

Facebook | SoundCloud | Instagram

 

During Martina Rötlingová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ CHANGING FACES.

Hailing from Slovakia, CHANGING FACES is the upcoming name in Drum and Bass! This young producer will take you into the world of melodic dancefloor sounds and deeply rolling bass. Timeless melodies, fresh polished drums and warm bass foundation already caught the attention of Hospital, Med School, RAM, UKF, Spearhead Records, and many more. Inspired and supported by the biggest producers, Changing Faces is delivering the finest quality of Drum and Bass all around Europe.