★ Listen to a set of song by the DJ MIKLEI

Počas výstavy Anny Márie Beňovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ky MIKLEI.

„Keď zočíte toto útle žieňa stáť pred mixážnym pultom, očakávate všetko, len nie tú divokú smršť, ktorú na vás o pár sekúnd spustí.“ (elisette)
Miklei je ukrajinská techno DJka žijúca v Košiciach, ktorá sa za svoju krátku kariéru objavila už na viacerých prestížnych slovenských akciách ako Pohoda, Nočná, na bratislavskom klubovom Boiler Roome alebo v Rádiu_FM. Stojí aj za projektom Monolog, v rámci ktorého chce, okrem popularizácie elektronickej hudby, poukazovať aj na krásu opustených industriálnych budov. Začiatkom januára zverejnila prvý set z tejto série z kedysi najväčšieho stredoeurópskeho mlyna a sila v Košiciach. Hrá acid, trance a svieže, rýchle techno. Jej sety sú čerstvou zmesou 4/4 bangerov, zvyšujúcou povedomie o slovenských techno producentoch, doplnené o vplyvy undergroundovej klubovej scény z východnej Európy.

During Anna Maria Benova‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ MIKLEI.

“When you see this petite woman standing in front of a mixing desk, you expect anything but the wild whirlwind she is going to unleash on you in a few seconds.” (elisette)
Miklei is a Ukrainian techno DJ living in Košice, who in her short career has already appeared at several prestigious Slovak events such as Pohoda, Nočná, Bratislava’s club Boiler Room or on Radio_FM. She is also behind the Monolog project, in which she wants to point out the beauty of abandoned industrial buildings in addition to popularizing electronic music. At the beginning of January, she published the first set of this series from the once largest Central European mill and silo in Košice. She plays acid, trance and fresh, fast techno. Her sets are a fresh mix of 4/4 bangers, raising awareness of Slovak techno producers, complemented by influences of the underground club scene of Eastern Europe.

Web | Instagram | SoundCloud | Facebook