★ Vypočujte si set zo skladieb hudobného zoskupenia EMPHASE

Počas výstavy Alexa Zelinu a Radovana Drangu môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného zoskupenia EMPHASE.

Emphase je audiovizuálny projekt tvorený spojením dvoch umelcov, Patrika Bittera a Gábora Szűcsa. Zoskupenie Emphase kladie svojím prejavom dôraz na rovnováhu medzi nádhernými melódiami a temnými rytmami scény melodického techna. Kombináciou skladieb z vydavateľstiev ako Afterlife, DNC Limited, Hypnus, Oddity, ale aj z vlastnej tvorby, a skladieb od menej známych producentov, chce prinášať na parket stále nové a nové hudobné kombinácie a objavy z tejto underground scény.

During Alex Zelina‘s and Radovan Dranga‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music group EMPHASE.

Emphase is an audiovisual project created by a combination of two artists, Patrik Bitter and Gábor Szűcs. By its expression, Emphase accentuates the balance between beautiful melodies and dark rhythms of the melodic techno scene. With a combination of songs from publishers such as Afterlife, DNC Limited, Hypnus, Oddity, but also from Emphase’s own work and songs from lesser-known producers, it wants to constantly bring new and new musical combinations and discoveries from this underground scene.

Instagram | Facebook | Youtube