★ Vypočujte si set zo skladieb hudobnej skupiny Waterbased

Počas výstavy Jany Bednárovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny Waterbased.

Slovenské duo Waterbased pôsobiace v Prahe tvorí speváčka a textárka Júlia Mihalyiová, a gitarista a producent Ľuboslav Krajňák. Julls založila Waterbased v roku 2019 v Kodani, kde žila 7 rokov. Do väčšieho povedomia na Slovensku sa dostala so singlom Flamed, ktorý vyšiel aj s videoklipom, a bol zaradený do rotácie éteru rádia FM. Český hudobný magazín Fullmoon ju zaradil do jedenástky nových nádejí zo Slovenska, a objavila sa aj v nomináciách Rádiohláv 2020 v kategórii objav roka a skladba roka. S Ľubom, z vtedajšej kapely Fúzy Múzy, intenzívne tvoria od začiatku tohto roka (2021) a pripravujú ich debutový album. V textoch sa Julls venuje osobným zážitkom ale aj zamysleniam nad spoločnosťou a budúcnosťou. V tvorbe Waterbased je nasilnejším prvkom elektrická gitara a jej rôzne podoby.

Youtube | Facebook | Instagram | Spotify

During Jana Bednarovas exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band Waterbased.

The Slovak duo Waterbased based in Prague consists of a singer and lyricist Júlia Mihalyiová, and a guitarist and producer Ľuboslav Krajňák. Julls founded Waterbased in 2019 in Copenhagen, where she lived for 7 years. She got known in Slovakia thanks to her single Flamed, which was released with a music video, and the song was included in the rotation of radio FM. The Czech music magazine Fullmoon included her in the eleven upcoming artists from Slovakia with a potential, and she also appeared in the nominations of Radioheads 2020 in the category discovery of the year, and single of the year. Together with Ľuboslav, from a band Fúzy Múzy, they have been intensively creating since the beginning of this year (2021) and preparing their debut album. In the lyrics, Julls focuses on personal experiences as well as reflections on society and the future. Waterbased embraces the sound of an electric guitar and its various forms.