★ Vypočujte si set zo skladieb špičkového performera HRTL

Počas výstavy Silvie Binda Heiserovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb špičkového performera HRTL.

Leoš Hort alias HRTL je špičkový performer na modulárnom syntetizátore a zakladateľ brnianskeho kazetového vydavateľstva Bükko Tapes, ktoré vydáva hudbu východoeurópskych bedroom producentov.

Hudba HRTL si prešla cestou od klasických nástrojov k modulárnemu syntetizátoru, kde sa z post-witch-housu vyvinula smerom k repetitívnym rytmom s bohatými melodickými aj zvukovými prvkami, premenlivou atmosférou a hravými štruktúrami. Či už ušpinený house s feelom 80. rokov, fluorescenčné techno alebo temné bublavé beaty, HRTL nikdy nehrá dvakrát to isté. Tak ako jeho živé vystúpenia, sú totiž aj jeho nahrávky improvizované a 100% hardware. HRTL zhusta koncertuje tak v Česku, ako aj v zahraničí. Vystupoval na dobre známych festivaloch ako Amsterdam Dance Event, na klenote multimediálnych festivalov Ars Electronica, alebo na DAVE festivale v Drážďanoch. U nás zažiaril aj na významných festivaloch Pohoda a Colours of Ostrava. Jeho modulárne beaty ste mohli počuť v rôznych kluboch naprieč európskymi mestami ako Berlín, Viedeň, Londýn, Amsterdam, Riga, či v Istanbule.

Youtube | Facebook | SoundCloud | Bumbum Satori

 

During Silvia Binda Heiserová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a top performer HRTL.

Leoš Hort alias HRTL is a top performer on modular synthesizers and a founder of Brno-based cassette record label Bükko Tapes, that publishes music of Eastern European bedroom producers.

HRTL’s music evolved from classical instruments to a modular synthesizer, where post-witch-house developed towards repetitive rhythms with rich melodic and sound elements, changing atmosphere and playful structures. Be it dirty house with the 80’s feeling, fluorescent techno or dark, bubbly beats, HRTL never plays the same thing twice. Because his live performances as well as his recordings are improvised and built 100% on hardware synthesizers. HRTL often performs on major stages in his home country and also abroad. You may have seen his performances at well-known festivals such as Amsterdam Dance Event, Ars Electronica Linz, Dave Dresden, Colours Of Ostrava or Pohoda festival in Slovakia. His modular beats could be heard in various club venues around European cities as Berlin, Vienna, London, Amsterdam, Riga or in Istanbul.