12 January 2022 – Rita Koszorús’s artist talk with a live performance by Kristína Smetanová and Viktória Malá

V stredu 12. januára zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Rity Koszorús s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Kristíny Smetanovej s performanciou Viktórie Malej!

On Wednesday, January 12 you will experience something extraordinary – the finissage of Rita Koszorús’s exhibition with an artist talk and a live performance by Kristína Smetanová and Viktória Malá!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Rita Koszorús s kurátorkou výstavy Julianou Mrvovou vám porozprávajú o dielach výstavy Hľadanie Mnémosyné. Neskôr KRISTÍNA SMETANOVÁ naživo zahrá v komorných priestoroch ATELIERu XIII v sprievode performancie VIKTÓRIE MALEJ.

O pitný režim sa postará značka HEINEKEN.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi príjemné počúvanie a sledovanie, ako u vás v obývačke. Kapacita priestoru je obmedzená, preto odporúčame prísť presne načas, prípadne o 5 minút skôr.

PROGRAM

19:00 – 19:45 komentovaná prehliadka
19:45 – 20:00 živý koncert Kristíny Smetanovej a performancia Viktórie Malej

 

 

Rita Koszorús with the curator of the exhibition Juliana Mrvová will tell you about the works of the exhibition The Search for Mnémosyné. Later KRISTÍNA SMETANOVÁ will play live in the intimate atmosphere of ATELIER XIII, accompanied with VITÓRIA MALÁ’s performance.

HEINEKEN will take care of your fluid intake.

Do not miss this unique cultural experience as it will be a very pleasant listening and watching, like in your living room. The capacity of the space is limited, so we recommend that you arrive on time or 5 minutes early.

PROGRAM

19:00 – 19:45 Artist talk
19:45 – 20:00 Live concert of Kristína Smetanová and performance by Viktória Malá

 

 

Author of the photo: Dorota Holubová

KRISTÍNA SMETANOVÁ

 

Kristína Smetanová je umelkyňa so širokým zameraním. Ako klasická klaviristka končí v tomto roku doktorandské štúdium na VŠMU, svoje vzdelanie si rozširovala aj na popredných majstrovských kurzoch v Holandsku TIHMS. Sólové klavírne koncerty si zahrala s Capellou Istropolitanou, Štátnou filharmóniou Košice, či orchestrom VŠMU v koncertnej sále Slovenskej Filharmónie. V roku 2021 sa predstavila sólovým recitálom v rámci festivalu Viva Musica! a Piano Days. V komornej hre sa realizuje najmä v klavírnom Devanas Duo spolu s Júliou Stahl Novosedlíkovou. Kristína je aj skladateľka, medzi svoje najvýznamnejšie diela zaraďuje Symfóniu začarovaných bytostí, Theory of String Quartet, klavírne kvinteto Dorian, Zabudnutá sonáta pre čelo a klavír, 60 prstov…

Mimo klasickej hudby pôsobí ako speváčka a klávesáčka v zoskupení Chick2Chick trio, pre ktoré napísala aj niekoľko piesní. Koncertovala napríklad s Richardom Müllerom, Katarziou, Tolstoys, Genius Locci a najnovšie v kapele Quatro Emocione, kde hrá na vocaloid. 

 

 

Kristína Smetanová is an artist with a broad focus. As a classical pianist, she is completing her doctoral studies at AFAD (Academy of Fine Arts and Design) this year, and she has also expanded her education at TIHMS master classes in the Netherlands. She had solo piano concerts with Capella Istropolitana, Slovak State Philharmonic Košice and AFAD orchestra in the concert hall of Slovak Philharmonic. In 2021, she presented a solo recital at the Viva Musica! festival and Piano Days. She performs in an intimate atmosphere, too, mainly in the piano Devanas Duo together with Júlia Stahl Novosedlíková. Kristína is a composer as well. Within her most important works, she includes Symfónia začarovaných bytostí, Theory of String Quartet, a piano quintet Dorian, Zabudnutá sonáta pre čelo a klavír, 60 prstov…

In addition to classical music, she works as a singer and keyboardist in the Chick2Chick trio, for which she also wrote several songs. She performed with Richard Müller, Katarzia, Tolstoys, Genius Locci and most recently in the band Quatro Emocione, where she plays vocaloid.

 

 

★ 

 

Author of the photo: Juraj Žilinčár

VIKTÓRIA MALÁ

 

Viktória Malá je absolventkou VŠMU v Bratislave v študijnom pláne Tanečné divadlo a performancia. Venuje sa rôznym tanečným štýlom, s dominanciou súčasného a moderného tanca. Momentálne je členkou tanečných skupín Quan movement, Spicylicious a Mondance.

 

 

Viktória Malá is a graduate of the theatre dance and performance study programme at AFAD (Academy of Fine Arts and Design) in Bratislava. She focuses on various dance styles, but contemporary and modern dance dominate. She is currently a member of Quan movement, Spicylicious and Mondance dance groups.

 

 

★ 

 

Vstup možný len v režime OP

🔴 s potvrdením o plnom zaočkovaní (14 dní po aplikácii druhej dávky) v aplikácii GREEN PAS,
🔴 alebo s potvrdením PCR, alebo LAMP testu s negatívnym výsledkom do 72 hodín od odberu,
🔴 alebo potvrdením antigénového testu s negatívnym výsledkom do 48 hodín od odberu,

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!