12 November 2016 – The opening of Rastislav Podhorský’s exhibition

V sobotu 12. 11. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Rastislava Podhorského s názvom VO VŠETKY NEDELE.
On Saturday 12. 11. 2016 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition ON ALL SUNDAYS by Rastislav Podhorský.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Rastislav Podhorský

Venujem sa figuratívnej maľbe a kresbe. Momentálne som doktorandom v Kabinete kresby na Vysokej škole výtvarných umení, kde sa popri tvorbe venujem teoretickej činnosti. Kompozícia mojich novších prác je výsledkom presvedčenia, že vizuálne diela vedia (ako rybárske siete) dostatočne presne zachytávať nemé intenzity a robiť z nich výtvarné kvality. Otázkou, ktorú môže zodpovedať skôr vnímateľ je, čoho sú to intenzity (ak nie len obrazu).

In general I am dedicated to figurative paintings and drawings. I’m currently a PHD student on the drawing department at Faculty of Fine Art in Bratislava. Where in addition of making devote on theoretical activities. The composition of my recent work is the result of the belief that visual works (like fishing nets) can capture the silent intensities with sufficient accuracy and make art work of good quality out of them. The question, that only the perceiver can respond is: intensities of what they are (if not ones of the art work).

EDUCATION

2015 present Doctoral studies, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Division of drawing (doc. Mgr. Emöke Vargová)  |  2009 – 2015 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Painting department (studio +-XXI, prof. Daniel Fischer, during 2014 studio Mal+by, doc. Mgr. Klaudia Kosziba)  |  2005 – 2009 School of applied arts, Bratislava (sculpture department, akad. soch. Vojtech Pohánka)

AWARDS

2015 VÚB foundation award for painting for young artists, winner  |  2015 The Rector`s Award of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

PORTFÓLIO

Počas výstavy Rastislava Podhorského môžete počuť set od STROONa, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

So štyrmi EP a niekoľkými trackmi na rôznych kompiláciach, tuctom spoluprác, projektov a skupín (PPE, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) a niekoľkými soundtrackmi k nemým filmom, Stroon je jeden z najplodnejších hudobníkov na Slovensku. Jeho sólo vystúpenia kombinujú minimalistický prístup aj v elektronickej a aj akustickej podobe. Rovné mid-tempo bíty ako aj pomalšie experimentálne polohy su pokryté synthovými plochami jemu vlastnými. Na vrchu tohto, žiari trblietavý zvuk vibrafónu. V týchto dňoch mu na domovskom labeli Exitab vychádza najnovšie EP Solar Preludes.

 

During the exhibition of Rastislav Podhorský you would be able to hear a music set by STROON recorded especially for ATELIER XIII.

With Four EP and several tracks on various compilations, tenth of cooperation projects and groups (EPP, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) and several soundtracks to silent films Stroon is one of the most productive musicians in Slovakia. His solo performances combine minimalist approach in electronic as well as acoustic form. Straight mid-tempo beats and slower experimental positions are covered by inherent areas. On top of this, the glossy sounds shinning of vibraphone. In these days my home’s label is based on the latest EP Exit Solar Preludes.

 

Kliknite a počúvajte!

stroon-promo_2016_katarina-svobodova

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!