15. december 2017 – Krst a prezentácia COLLIDOSCOPE

15. december 2017

V piatok 15. 12. 2017 od 14:00 do 22:00 vás radi privítame na krste a prezentácii COLLIDOSCOPE vytvoreného v kreatívnom ateliéri Jakuba Beňačku v spolupráci s Rebekou Jakubovou.
On Friday 15. 12. 2017 from 14:00 to 22:00, we would love to invite you to presentation of COLLIDOSCOPE, which had been made in creative studio of Jakub Beňačka and Rebeka Jakubová.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Collidoscope predstavuje jeden z najinovatívnejších interaktívnych hudobných nástrojov súčasnosti. Pôvodne ho vytvorili Ben Bengler a Martin Fiore s podporou Queen Mary University of London v roku 2015. Ako výsledok ich práce vznikol nástroj, ktorý poskytuje možnosť real-time sampling-u a následnej granulárnej syntézy.

Collidoscope, ktorý predstavíme, je jediným kusom mimo vlastníctva samotných autorov, pretože sa nedá zakúpiť – dá sa len vlastnoručne vyrobiť. Tento konkrétny vznikal posledných sedem mesiacov v kreatívnom ateliéri Jakuba Beňačku.

Nakoľko je manipulácia zvuku pomocou Collidoscope-u čisto intuitívna, vyskúšať si ho bude môcť úplne každý aj bez akejkoľvek skúsenosti s hudobnou produkciou. Na komplexnejšie testovanie produkčných možností bude k dispozícii aj Ableton Push, Akai MPC 60, Axiom Pro 61, etc…

Collidoscope is one of the most innovative interactive music instruments of present times. Originally developed by Ben Bengler a Martin Fiore with support of Queen Mary University of London in 2015. Their effort led to instrument, which provides possibility of real-time sampling with granular synthesis. 

Collidoscope, which we are going to introduce, is the only piece which does not belong to the creators. It is not possible to buy – you can only build it on your own. This certain piece is result of seven last months of work in creative studio of Jakub Beňačka.

While the manipulation of sound using Collidoscope is fully intuitive, it is possible to explore the instrument for anyone because no previous skills are needed. There will be also present a setup for more complex music production testing which will consist of Ableton Push, Akai MPC 60, Axiom Pro 61, etc… 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!