16 February 2024 – The opening of Lucia Dovičáková’s exhibition

 

V piatok 16. 2. 2024 od 19:00 do 21:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Lucie Dovičákovej s názvom Prázdny dom.
We would love to invite you to the opening of the exhibition An empty house by Lucia Dovičáková on Friday 16. 2. 2024 from 19:00 until 21:00.

 

EXHIBITOR

Lucia Dovičáková

Lucia Dovičáková vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu ako enfant terrible. Ako drsné zjavenie z čistého neba. Kto očakával, že sa po počiatočnej tematickej či výrazovej razanci usadí, že sa hrany, na ktoré zámerne vstupuje, zaoblia, že sa zopakuje večný príbeh vekom umierňovaného radikalizmu a vyprchávajúcej divokosti, ten ostáva zaskočený. Jediné, čo sa mení, sú jej témy. Posúvajú sa tam, kam ju samú život postrkuje. Lucia absurdne, expresívne a surreálne spracováva podnety z osobného života, ale robí to tak, že získavajú všeobecnejšie posolstvo, univerzálnu naliehavosť, a pritom nestrácajú na autentickosti. Keď k tomu pridáme osobitý maliarsky rukopis, voľbu výrazových prostriedkov, vizuálnu naráciu, dostávame jedinečný a nezameniteľný obraz umelkyne.
Autor textu: Damas Gruska

Lucia Dovičáková entered the Slovak art scene as an enfant terrible. Like a harsh epiphany out of the blue. Whoever expected that she would settle down after the initial thematic or expressive vigor, that the edges she intentionally enters would round off, that the eternal story of age-moderated radicalism and fading wildness would repeat itself, is surprised. The only thing that changes are her topics, they move to where life pushes her. Lucia absurdly, expressively and surreally processes stimuli from her personal life. But she does so in such a way that they gain a more general message, a universal urgency, without losing their authenticity. When we add her distinctive painter’s handwriting, choice of means of expression, visual narration, we get a unique and unmistakable image of the artist.
Author of the text: Damas Gruska

EDUCATION

2000 – 2006 Faculty of Visual Arts at Technical University in Košice (studio prof. Rudolf Sikora) | 2005 Academy of Fine Arts in Bratislava (studio Mrg. Art. Anton Čierny)

AWARDS

2015 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2014 Tatra Banka Foundation Art Award – Prize for Young Artist | 2013 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2012 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2011 Tatra Banka Foundation Art Award – Prize for Young Creative Artists | 2006 Finalist in the Oskár Čepan Award

 

PORTFOLIO OF LUCIA DOVIČÁKOVÁ

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Damas Gruska

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Lucie Dovičákovej môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobníčky Woman’s Touch.

Woman’s Touch je sólovým projektom hudobníčky z Považskej Bystrice. Svojimi skladbami sa zameriava na spracovanie nepohodlných emócií ako smútok, hnev, či sklamania romantického charakteru. Napriek jej akustickému pôvodu, jej tvorba je postavená na elektronických prvkoch, ktoré sú podporené chytľavými, no stále originálnymi melódiami. Zámerom Woman’s Touch je byť vždy maximálne úprimná a vyzliecť svoju dušu pred publikom do absolútneho naha.

During Lucia Dovičáková‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a musician Woman’s Touch.

Woman’s Touch is a solo project of a musician originating from Považská Bystrica, Slovak Republic. Her songs focus on uncomfortable and often ‘difficult’ emotions, such as anger, sadness, and disappointment of the romantic kind. Despite her acoustic background, her music is built on electronic foundations. These are supported by catchy yet original vocal melodies. Woman’s Touch’s aim is to always be honest and strip her soul naked in front of the audience.

linktr.ee | Youtube | Spotify

 

 

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2024
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2024

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

 

 

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events