16 September 2016 – The opening of Michal Turkovič’s exhibition

V piatok 16. 9. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Michala Turkoviča s názvom:

BACKGROUND

LINK na EVENT na FACEBOOKu

FB_turkovic

Michal Turkovič

Svoju výstavu som sa rozhodol nazvať slovom Background. V rámci graffiti slangu “background“  značí veľmi triviálnu vec, kedy si namaľujete pozadie za graffiti, aby lepšie vyniklo nasprejované meno.  Je to značne banálny a egocentrický postup, no výrazná súčasť môjho dospievania v graffiti subkultúre. Je to pre mňa natoľko príznačný pojem, že som sa bez väčšieho váhania rozhodol pomenovať ním moju prvú výstavu po absolvovaní VŠVU, aby som jasne zadefinoval svoje pozadie. Nie je to, ale vonkoncom nadšené vzhliadanie ku graffiti, skôr ironizácia jeho bezobsažnosti. Preto nevidím zmysel ďalej písať o graffiti a z graffiti backgroundu sa v nasledujúcom texte stáva pozadie – pozadie autora, čo je druhou líniou názvu výstavy.

Je jasné, že kľúčom, či pohodlnou pomôckou k čítaniu všetkých mojich vecí, ale aj vecí akéhokoľvek autora je prostredie, z ktorého vzišiel a na ktoré sa jeho práce chtiac – nechtiac odvolávajú. V mojom prípade má byť výstava rozlúčkou s graffiti v jeho pravom slova zmysle, pretože dnes je graffiti iba pozadím, ktoré nevedome formuje môj výtvarný jazyk. Chcem ňou poukázať na nedávne zlomové obdobie, kedy moje nadšenie z graffiti vrcholilo a bezprostredne som pocítil vyprázdnenosť tohto kontroverzného hobby. Dostal som sa do bodu, kedy  sa v tvorbe treba cez všetky mládežnícke návyky buď úplne preniesť, alebo z ich mála pozitívnych momentov vyťažiť čo najviac. Ako som to spracoval Vám dopovie výstava v ATELIERi XIII.

V mojich prácach je dôležitý aspekt plynutia a kontinuity, preto načrtnem doterajšiu líniu mojej tvorby. Príbeh začína v subkultúre graffiti, v ktorej som vyrastal a stále má na mňa veľký vplyv.

V rámci štúdia som zostával na poli hermeticky uzavretej abstrakcie, ktorú divák vedel čítať iba po formálnej stránke.V tom období som chcel za pomoci spreja vymyslieť silný abstraktný vizuál, ktorý by neodkazoval ku graffiti subkultúre. Primárnym cieľom premňa bolo etablovať sprej, ako plnohodnotný maliarsky nástroj, oslobodený od negatívnych graffiti asociácií. Neskôr som si uvedomili, že abstrakcia je beztak úzko spätá s graffiti, pretože ťažko komunikuje s divákom. A tak som stále viac cítil, že som presýtený uzavretým graffiti svetom.

A preto netrvalo dlho a v diplomovej práci som sa pustil do popisnej témy, v ktorej pokračujem doteraz. Snažím sa divákovi sprostredkovať moje sklamanie z vyprázdnenosti graffiti.

Presne táto strata významu, vyprázdnenosť vecí v meste sa stala témou mojich aktuálnych malieb. Sústreďujem sa na momenty, ktoré považujem za nadhodnotené. Ak človek nepremýšľa, môže mať určité symboly zakorenené ako hodnotné navždy, tak slepo podmanivé vedia byť aj graffiti. K uvedeniu nadhodnotených momentov do menej nablýskaného kontextu, alebo k pohľadu na ne v menej žiarivom svetle mi pomáha technika maľby, ktorou ich prezentujem. Maľujem ich tou istou technikou, ktorou sú v ulici vytvorené práce, voči ktorým ľudia chovajú najväčší hnev. V súčasných prácach sa snažím sprejom vytvoriť dojem surovosti, ktorá vyvolá v ľuďoch popri pozitívnych asociáciách aj  určitú neistotu.

Dnes sa snažím zachádzať aj  do sociálneho rozmeru témy graffiti. Prostredníctvom veľkej graffiti skupiny na najznámejšej sociálnej sieti sa snažím laikom ozrejmovať o čo v tejto subkultúre ide, aby neboli graffiti len veľkou neznámou kontaminovanou často nezmyselnými negatívnymi asociáciami. Je to trochu opačný princíp, ako  som opisoval pri mojej téme v  maľbe. V rámci graffiti osvety mi ide o akési upriamenie pozornosti na podhodnotenú vec. Naplniť tento zámer mi pomôže aj výstava v Atelieri XII, ktorá bude z veľkej miery o graffiti, alebo postgraffiti. Skrátka o tom, že dospievanie v prostredí graffiti je potenciálnou platformou pre zrod výtvarníkov, ak sa z neho pozorne extrahujú len hodnotné momenty, ktoré sa následne pretransformujú na niečo menej plytké, ako písanie mena na stenu.

Graffiti sa snaží povýšiť aj v rámci maliarskej skupiny BAnda, ktorej členovia vychádzajú  vo svojej tvorbe prevažne zo svojho dospievania v rôznych mestských subkultúrach.

EDUCATION

2014 – 2016 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Maľba a Iné Médiá, 4. Ateliér, Magisterské štúdium  |  2010 – 2014 Vysoká škola výtvarných umení,   Bratislava, Maľba a Iné Médiá, 4. Ateliér, Bakalárske štúdium

PORTFÓLIO

Počas vernisáže Michala Turkoviča budete môcť počuť špeciálny set od BOBSANA, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Ten čo lieta ako tajfún na fixie po Bratiske. V tej rýchlosti si to možno nevšimneš, ale nosí okolo pása taký dvojtonový reťazový zámok. Nie, nie, nie je to preto, že sa bojí o svoj bajk. Je to trénig, pretože Bobsan chce mať silu ako koň! Okrem toho, že samozrejme zahrá hudobné to šmaky, miluje kvalitné pivečko a v každom nájde príchuť o ktorej by si ani netušil, že sa v zlatistom moku nachádza. Jedným slovom borec!

Kliknite a počúvajte!

bobsan

SOUNDCLOUD  |  iTunes  |  beatport

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!