18 August 2023 – The opening of illustrators’ exhibition

V piatok 18. 8. 2023 od 19:00 do 22:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel ilustrátoriek Romany Bejdovej, Helgy Pavelkovej, Klaudie Zorgovskej a Alžbety Božekovej s názvom Kedy to už skončí.

We would love to invite you to the opening of the exhibition When will it finally end by illustrators Romana Bejdova, Helga Pavelkova, Klaudia Zorgovska and Alzbeta Bozekova on Friday 18. 8. 2023 from 19:00 until 22:00.

EXHIBITING ILLUSTRATORS

Romana Bejdová

Primárnym zameraním Romany Bejdovej je ilustrácia – prikláňa sa k digitálnej tvorbe. Ako diplomovú prácu vytvorila autorský fantasy picturebook pre deti s názvom Medzi stromami. V súčasnosti ilustruje knihy českých a slovenských autorov (prevažne romány a zbierky básní) vychádzajúce v samonáklade alebo cez startupové nakladateľstvo Pointa. Tvorí tiež maľby poloabstraktných krajín meditatívnou technikou liatia farieb, do ktorých sa snaží po malých dávkach pridávať prvok náhody. Jej obrazy majú človeka predovšetkým psychicky upokojovať. Venuje sa aj tradičnej grafike (linoryty na tému súčasných problémov v spoločnosti), grafickému dizajnu (logo, sadzba kníh, plagáty) a písaniu vlastných príbehov.

Romana Bejdová is primarily focused on illustration, especially digital work. For her diploma thesis, she created a fantasy picture book for children named Among the Trees. Currently, she illustrates books of Czech and Slovak authors (mainly novels and poetry) as a self-publisher or through a start-up publishing house Pointa. She also paints half-abstract landscapes using a meditative technique of color pouring, in which she, little by little, tries to add an element of chance. Her paintings should first and foremost calm people down. She also focuses on traditional graphic techniques (linocuts as a response to global social problems), graphic design (logo, typesetting, posters) and writing her own stories.

EDUCATION

2011 – 2015 Central School of Industrial and Art in Hodonín, Graphic Design | 2015 – 2021 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Printmaking and Other Media, studio of Illustration and Printmaking | 2017 – 2019 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, additional Pedagogical Study program

PORTFOLIO

 

Helga Pavelková

Helga Pavelková sa venuje editoriálovej aj knižnej ilustrácii. Jej voľnú tvorbu tvoria malé ilustrované zamyslenia, v ktorých pozoruje svoje alebo celkovo ľudské správanie, rozmýšľanie, motiváciu. Svoje pozorovania interpretuje do stále jednoduchších kresieb. Podľa Helgy má ilustrácia zabávať, vzdelávať alebo skrášľovať. Všetky tieto funkcie sú podľa jej názoru rovnocenné. Nebaví ju tvoriť len jedným štýlom, stále svoj rukopis mení a vyvíja. Dúfa, že je stále dostatočne jasne vidno rukopis jednej ruky. Helga kreslí prevažne digitálne, ale keď má priestor, rada používa tušovú kresbu, koláž, akryl alebo ceruzky. 

Helga Pavelková focused mostly on editorial and book illustration. Her personal work is made of small illustrated thoughts, as she calls them, in which she interprets human behavior, reasoning and motivations. She uses increasingly simpler and simpler line drawings to interpret her observations. According to Helga, illustration is supposed to entertain, educate or decorate. She regards all of these functions as equally valuable and therefore wants to work on different projects. She does not enjoy working in the same style but she hopes that even while using different styles, her handwriting is still apparent. Helga mainly uses digital media but when circumstances allow a longer process, she likes to use ink, collage, acrylic or color pencils.

EDUCATION

2019 – 2021 Mgr. Art at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Illustration | 2012 – 2016 BA at Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, Illustration

AWARDS

2022 The Most Beautiful Books of Slovakia 2022 – award for the book Dohviezdny večer

 

Klaudia Zorgovská

Klaudia Zorgovská sa vo svojej tvorbe venuje ilustrácii, tvorbe knižiek a hier. Častým aspektom v jej dielach je skúmanie svetla, farby a ich dopadu na rozprávanie príbehu. V jej digitálnej maľbe často prepája charaktery, pozadia či zvieratá. Analyzuje svetlo a dotvára ním atmosféru príbehu. Tým v nás často zanecháva dojem tajomstva, smútku, obáv, či, samozrejme, radosti. Snaží sa vyjadriť príbeh v obrázkoch. Prezradiť viac o svete postáv ako je v texte zahrnuté. Hrá sa so štruktúrou štetca, často zanecháva jednotlivé ťahy viditeľné a farbu mnohonásobne vrství, aj keď digitálne. Okrem toho sa venuje aj voľnej tvorbe či experimentovaniu v 3D.

Klaudia Zorgovská focuses on illustration, book creation and games. A common aspect of her work is an exploration of light, color, and their impact on storytelling. In her digital painting, she often connects characters, backgrounds or animals. She utilizes light to create atmospheric storytelling. That often leaves us with a sense of mystery, sadness, fear, or, of course, joy. She tries to express the story through her images and reveal more than it’s written about the characters. She likes to play with the texture of brush strokes, combining them into many layers of paint, although digitally. Additionally, she likes to create her own paintings or experiment in 3D.  

EDUCATION

2016 – 2021 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Printmaking and Other Media | 2015 – 2016 Academy of Arts in Banská Bystrica, Department of Graphics

AWARDS

2021 Participation in Biennial of Illustrations Bratislava (BIB) 2021

PORTFOLIO

 

Alžbeta Božeková

Alžbeta Božeková leads a personal experiment of connecting analog and digital work. She works with connecting rasters, structures and layering transparent colored surfaces. This connection is made by trial and error. Sometimes there is more structure in the foreground, other times there is a cleaner surface. She likes to let a traditional graphic message resonate in her work. During the process of creation, this specific analog source rises as first, and then she further builds on it. She draws inspiration from small things around her that make her happy and enrich her in some way. She maps space around her and some moments from her life that make her smile or create wrinkles on her forehead. She is interested in illustration, traditional graphics (screen printing, monotype, linocut) and graphic design.

Alžbeta Božeková leads a personal experiment of connecting analog and digital work. She works with connecting rasters, structures and layering transparent colored surfaces. This connection is made by trial and error. Sometimes there is more structure in the foreground, other times there is a cleaner surface. She likes to let a traditional graphic message resonate in her work. During the process of creation, this specific analog source rises as first, and then she further builds on it. She draws inspiration from small things around her that make her happy and enrich her in some way. She maps space around her and some moments from her life that make her smile or create wrinkles on her forehead. She is interested in illustration, traditional graphics (screen printing, monotype, linocut) and graphic design.

EDUCATION

2015 – 2021 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Printmaking and Other Media

AWARDS

2017 The Most Beautiful Books of Slovakia 2017 – award for the book Sprievodca pre vysokoškolákov

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events