2 December 2022 – The opening of Natália Okolicsányiová’s and Viktor Fuček’s exhibition

V piatok 2. 12. 2022 od 19:00 do 21:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Natálie Okolicsányiovej a Viktora Fučeka s názvom (Post)human.
We would love to invite you to the opening of the exhibition (Post)human by Natalia Okolicsanyiova & Viktor Fucek on Friday 2. 12. 2022 from 19:00 until 21:00.

 

EXHIBITION

(Post)human

 

Od 2. decembra 2022 do 20. januára 2023 v ATELIERi XIII
From 2 December 2022 until 20 January 2023 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Natália Okolicsányiová

Natália Okolicsányiová sa v maľbe snaží experimentovať a posúvať hranice svojich vyjadrovacích prostriedkov. Je jej blízka expresívna figurácia a živelná, príbehová maľba, v ktorej reflektuje svoju telesnosť. Maľbu vníma fyzicky a je pre ňu dôležité upozorňovať na rodové témy a na motív ženy ako rozporuplnej bytosti. Telesná a pocitová maľba ju núti uvažovať o sebe samej. 

Nátalia Okolicsányiová tends to experiment and push the limits of her means of expression in painting. She feels close to expressive figuration and spontaneous storytelling, in which she reflects on her own carnality. She perceives painting physically and it is important for her to draw attention to gender issues and to the motivation of women as contradictory beings. Bodily and impassioned painting forces her to self-reflection.

EDUCATION

2019 – PhD. at FVU AU BB – Studio of Critical Image Analysis, Doc. Štefan Balázs, Art.D | 2010 – Mgr.art at FVU AU BB, Studio of Drawing, Doc. Štefan Balázs, Art.D

PORTFÓLIO

 

 

EXHIBITOR

Viktor Fuček

Viktor Fuček vo svojej tvorbe analyzuje tematiku zložitých pradív ľudských vzťahov a príbehov v širokom spektre výtvarného výrazu, siahajúceho od spriadania vlákien v závesnom obraze až po performatívne gestá. Ide o hľadanie možných interpretácií súčasnej posthumanistickej ontológie, ktorá sa ponúka ako alternatíva k súčasnému prístupu v antropocéne, črtajúcu líniu úniku v podobe nečakaných asambláží hmoty, ideí, dát. Práve posthumánna teória ukazuje, že problémom je celý čas „človek“, ako kategória, ideál, predpoklad, norma. Preto autor využíva a akceleruje tendenciu brať na seba rôzne, často nečakané podoby. Nedokončenosť, premenlivosť, neistota zacielenia, sú niektoré prívlastky, ktoré popisujú nielen jeho tvorbu, ale tiež naznačujú možnosti vývoja samotnej posthumánnej situácie.

Viktor Fuček’s work analyzes the themes of complex skeins of human relationships and stories in a wide spectrum of artistic expression, ranging from fiber spinning in a hanging painting to performative gestures. It is an exploration of possible interpretations of a contemporary posthumanist ontology that offers itself as an alternative to the current approach in the Anthropocene, drawing a line of escape in the form of unexpected assemblages of matter, ideas, and data. It is the posthumanist theory that shows that the problem all along has been ‘human’, as a category, an ideal, an assumption, a norm. Therefore, the author exploits and accelerates the tendency to take on different, often unexpected forms. Incompleteness, mutability, uncertainty of targeting, are some of the adjectives that not only describe his artwork, but also suggest the possibilities of the development of the posthuman situation itself.

EDUCATION

2019 – 2021 ArtD, Department of Intermedia and Digital media at Academy of Arts, Banská Bystrica, Slovakia | 2021 Angewandte Performance Lab, University of Applied Arts in Vienna, Austria, Scholarship | 2007 – 2012 MgA., Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic | 2010 Studio IN, AFAD, Bratislava, Slovakia, Scholarship | 2009 School of Arts, Australian national University, Canberra, Australia, Scholarship | 1995 – 2001 Ing. Arch., Faculty of Architecture, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia 

AWARDS

2019 – Bloomers Award nominee | 2018 – Novum Foundation – Finalist | 2015 – Oskar Čepan Artprize of Slovak emerging artist – Finalist | 2014 – Arte Laguna Artprize, Venice – Finalist

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Marianna Brinzová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Natálie a Viktora môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny LASH & GREY.

Dvojica umelcov Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý pôsobí pod menami Lash&Grey. Od júla 2020 stihli vydať dve platne: Sleepin’ With The Lights On a Blossoms Of Your World. Prvý album získal ocenenie Debut Roka 2020 a pilotný singel After War z druhého albumu sa stal Skladbou Roka 2021 v ankete Radio_Head Awards. Na albume Blossoms Of Your World spolupracovali s medzinárodne úspešnými hudobníkmi ako Bryan “B Dub” White, David Hodek, Brandon Combs a uznávaným americkým mastering inžinierom Vladom Mellerom.

Mladí hudobníci vystupovali na viacerých európských pódiách ako Wiesen jazzfest, Ravensburg jazzfest, Porgy&Bess, Paris Jazz Marathon V4, Jazz à cours et à jardins Lyon, Prague PROMS, Viva Musica!, Pohoda Festival, Grape, Bratislava Jazz Days a ďalších. V novembri 2022 vystupovali v  Carnegie Hall v New Yorku.

During Natalia‘s and Viktor‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band LASH & GREY.

Kristína Mihaľová and Jakub Šedivý create a duo called Lash&Grey. Since July 2020, they’ve released two albums: Sleepin’ With The Lights On and Blossoms Of Your World. The first album was awarded The Best Debut Album of the Year 2020 and the song After War from their second album was awarded The song of the year 2021 in Radio_Head Awards. On the Blossoms Of Your World album, they collaborated with world-renowned musicians such as Bryan “B Dub” White, David Hodek, Brandon Combs and acclaimed American mastering engineer Vlado Meller.

The young musicians have performed on several European stages such as Wiesen jazzfest, Ravensburg jazzfest, Porgy&Bess, Paris Jazz Marathon V4, Jazz à cours et à jardins Lyon, Prague PROMS, Viva Musica!, Pohoda Festival, Grape, Bratislava Jazz Days and others. In November 2022, they performed at Carnegie Hall in New York.

Web | Instagram | Spotify | Facebook

 

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2022
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2022

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events