21 August 2020 – Juliana Mrvová’s artist talk with a live performance by Nora Ibsenová (Fallgrapp) and Sasha Mamaev (Gonsofus)

21. august 2020


V piatok 21. augusta zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Juliany Mrvovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Nory Ibsenovej (Fallgrapp) a Sasha Mamaev (Gonsofus) !

On Friday, August 21 you will experience something extraordinary – the finissage of Juliana Mrvova’s exhibition with a commented visit and a live performance by Nora Ibsenová (Fallgrapp) and Sasha Mamaev (Gonsofus) !

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Juliana Mrvová vám porozpráva o dielach výstavy AFTER THE FIRE a Nora Ibsenová a Sasha Mamaev naživo zahrajú zopár skladieb v komorných priestoroch ATELIERu XIII.

O pitný režim sa postará značka HEINEKEN.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi súkromné a príjemné počúvanie, ako u vás v obývačke. Kapacita priestoru je obmedzená, preto odporúčame prísť presne načas, prípadne o 5 minút skôr. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

PROGRAM

19:00 – 19:30 komentovaná prehliadka
19:30 – 20:15 živé vystúpenie Nora Ibsenová a Sasha Mamaev

 

 

Juliana Mrvová will tell you about the works of the exhibition AFTER THE FIRE and Nora Ibsenová and Sasha Mamaev will play a few pieces live in the intimate atmosphere of ATELIER XIII.

The brand HEINEKEN will take care of your fluid intake.

Do not miss this unique cultural experience as it will be a very private and pleasant listening, like in your living room. The capacity of the space is limited, so we recommend that you arrive on time or 5 minutes early. Only people wearing face masks will be allowed to enter.

PROGRAM

19:00 – 19:30 commented visit
19:30 – 20:15 Nora Ibsenová and Sasha Mamaev live performance

 

Nora Ibsenová  (Fallgrapp) and Sasha Mamaev (Gonsofus)

 

Nora a Sasha sú dvaja aktívni hudobníci a kamaráti. Nora pôsobí predovšetkým v elektroakustickej kapele Fallgrapp, ktorá v apríli vydala svoj tretí album – Ostrov. Sasha je multiinštrumentálny hudobník a jeho hlavným projektom duo Gonsofus. Spolu zahrajú komorný akustický koncert, či skôr špeciálnu jamm session zloženú najmä zo skladieb z ich kapiel. 

 

 

Nora and Sasha are two active musicians and friends. Nora is active primarily in the electroacoustic band Fallgrapp which released its third album Ostrov in April. Sasha is a multi-instrumental musician and his main project is the duo Gonsofus. Together they will play an intimate acoustic concert or more of a special jamm session composed mainly of tracks from their bands.

 

FALLGRAPP LINKS

Youtube | FacebookSoundCloud | Website | Spotify

 

GONSOFUS LINKS

Youtube | FacebookSoundCloud | Website | Spotify

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!