21 January 2022 – The opening of Jakub Reken’s exhibition

V piatok 21. 1. 2022 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Jakuba Rekena s názvom Ikonikon.

We would love to invite you to the opening of the exhibition Ikonikon by Jakub Reken on Friday 21. 1. 2022 from 19:00 until 22:00.

 

EXHIBITION

Ikonikon

 

Od 21. januára do 11. marca 2022 v ATELIERi XIII
From 21 January until 11 March 2022 in ATELIER XIII

 


EXHIBITOR

Jakub Reken

Maliarsky výskum Jakuba Rekena (1986) sa aktuálne sústreďuje na remediáciu príbehov sakrálneho umenia, pop-kultúry, hracích automatov, či sci-fi scenérií (od ranokresťanských ikon po počítačové hry a ikonky). Kombinovaním mikropríbehov vytvára bohaté obrazové vízie, ktoré pritom navodzujú „breugelovskú“ poetiku nostalgického starého sveta. V ňom sa ,,predháňajú“ okrídlené oči, rybie vrchy, modely krajín, fraktálov či utopických architektúr. Ide o elementy vyprodukované autorským samplovaním, remixom, novou postprodukciou a spätnou archeologickou revíziou „ikonoklonu“.

Autor textu: Vladimír Beskid

Painting research of Jakub Reken (1986) currently focuses on the remediation of stories of sacred art, pop culture, gaming machines, and sci-fi sceneries (from early Christian icons to computer games and icons). By combining micro-stories, he creates rich pictorial visions, which evoke the “Breugel” poetics of the nostalgic old world. Winged eyes, fish hills, models of landscapes, fractals or utopian architectures are “racing” in it. These elements are produced by the author’s sampling, remix, new post-production and reverse archaeological revision of the “iconoclon”.

The Author of text: Vladimír Beskid

EDUCATION

2019 – 2012 postgradual studies, Painting, Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava | 2012 – 2009 master’s degree studies, Painting, Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava

 

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Vladimír Beskid

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Jakuba Rekena môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného interpréta PREZIDENT LOURAJDER.

Prezident Lourajder skladá hudbu a texty. Už takmer dekádu. Jedná sa o alterego multimediálneho výtvarníka Miša Ormosa. Posledný album Opus Magnum vyšiel v máji 2021 (na vinyle s krásnym bookletom) pod vydavateľstvom TyNikdy. Má na konte niekoľko ocenení za videoklipy a niekoľko nominácií na Radio Head Awards. Tvorí v Prahe, kde pôsobí na Akadémií Výtvarných Umení.

During Jakub Reken‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music artist PREZIDENT LOURAJDER.

Prezident Lourajder has been composing music and lyrics. For almost a decade. This is an alter ego of the multimedia artist Mišo Ormos. The last album called Opus Magnum was released in May 2021 (on a vinyl with a beautiful booklet) by the publishing company TyNikdy. He has received several awards for his videos and several nominations for the Radio Head Awards. He works in Prague, where he works at the Academy of Fine Arts.

Instagram | Facebook | Spotify | Youtube

 

Vstup možný len v režime OP

Vstup do prevádzky len pre osoby:
🔴 plne zaočkované,
🔴 po prekonaní COVID-19 + 1 dávka vakcíny (vakcína podaná max. 6 mes. od ochorenia),
🔴 po prekonaní COVID-19 (max. 180 dní),
🔴 kontraindikované s certifikátom o výnimke + test,
🔴 deti mladšie ako 12 rokov.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!