21 June 2024 – The opening of Erik Šille’s exhibition

 

V piatok 21. 6. 2024 od 19:00 do 21:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Erika Šilleho s názvom Všade doma dobre najlepšie.
We would love to invite you to the opening of the exhibition Všade doma dobre najlepšie by Erik Šille on Friday 21. 6. 2024 from 19:00 until 21:00.

 

Ďakujeme za spoluprácu WHITE & WEISS Gallery.
Thaks for the cooperation WHITE&WEISS Gallery.

 

EXHIBITOR

Erik Šille

Erik Šille (1978) absolvoval v roku 2006 štúdium maľby na VŠVU v Bratislave, kde od roku 2017 pôsobí ako pedagóg. Venuje sa maľbe a kresbe, vychádza z animovaných filmov, reklamy, rôznych podôb subkultúry, všíma si veci verejné, politické a ekologické. Vo svojich obrazoch eklekticky spája odkazy na rôzne obsahy a kontexty, pričom konečný charakter jeho diel ma silný existenciálny charakter. V posledných rokoch realizoval niekoľko samostatných výstav v Japonsku, ďalšie pripravil pre galérie v ČR či Rakúsku. Pre Kunsthalle Bratislava pripravil rozsiahlu autorskú výstavu „error“ doplnenú o autorskú monografiu. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach ako napríklad SNG, Nitrianska galéria, GMB a iné.

Erik Šille (1978) graduated in painting at AFAD in Bratislava in 2006. Since 2017, he has been working there as a teacher. He devotes himself to painting and drawing, based on animated films, advertising, and various forms of subculture. He pays attention to public, political and ecological issues. In his paintings, he eclectically combines references to various contents and contexts, while the final character of his works has strong existential nature. In recent years, he held several solo exhibitions in Japan, and prepared others for galleries in the Czech Republic and Austria. For Kunsthalle Bratislava, he prepared an extensive author’s exhibition “error” supplemented by an author’s monograph. His works are represented in collections such as SNG, Nitra gallery, GMB and others.

EDUCATION

2000 – 2006 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD), Studio of Painting of prof. Ivan Csudai (Mgr. Art.), Bratislava, Slovakia

AWARDS

2010 Laureate of the Tatra banka Foundation Young Creator | 2009 1st place at VÚB Painting | 2006 3rd place at VÚB Painting | 2006 Igor Kalný prize, IV. Zlín Youth Salon, Czechia

 

PORTFOLIO OF ERIK ŠILLE

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Miroslava Urbanová

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

MONIKA SUBRTOVA

Počas výstavy Erika Šilleho môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb z albumu TOON producentky MONIKY ŠUBRTOVEJ.

Monika Šubrtová je slovenská producentka žijúca v Londýne, známa svojím experimentálnym prístupom k hudobnej tvorbe. Väčšina Šubrtovej produkcie bola donedávna vydávaná a prezentovaná spolu s Danielom Kordíkom v rámci ich spoločného projektu Jamka, ktorý na scénu priniesol dynamické zvukové kompozície s prvkami techna, noisu a industriálu. 

V poslednej dobe sa Monika Šubrtová zameriava na sólovú tvorbu. Jej debutový album ‘TOON’, vydaný pod značkou Next Festival Records, predstavuje zbierku šiestich skladieb, ktoré čerpajú inšpiráciu z elektroniky a techna 90. rokov, ako aj z filmovej hudby. Šubrtová využíva nástroje ako Elektron Rytm MK2 a Novation Peak, čím vytvára komplexné a vrstevnaté zvukové plochy, rytmy a textúry. Temné atmosférické skladby na albume odrážajú jej kreatívnu schopnosť kombinovať krásu s chladnou nostalgiou. 

Album TOON získal nomináciu na tohtoročných Radio_Head Awards v rámci kategórie Experimentálna hudba.

During Erik Šille‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs from the album TOON by the producer MONIKA SUBRTOVA.

Monika Šubrtová is a Slovak producer living in London, known for her experimental approach to music creation. Until recently, most of Šubrtová’s production was published and presented together with Daniel Kordík as part of their joint project Jamka, which brought dynamic sound compositions with techno, noise and industrial elements to the scene.

Recently, Monika Šubrtová focuses on solo work. Her debut album ‘TOON’, released under Next Festival Records, is a collection of six tracks that draw inspiration from 90’s electronica and techno, as well as film music. Šubrtová uses instruments such as Elektron Rytm MK2 and Novation Peak, creating complex and layered soundscapes, rhythms and textures. The album’s dark atmospheric tracks reflect her creative ability to combine beauty with cold nostalgia.

The TOON album received a nomination at this year’s Radio_Head Awards in the Experimental Music category.

Instagram | Facebook | Linktree

 

 

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2024
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2024

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

 

 

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events