23 April 2021 – The opening of Katarína Janečková Walshe’s and Malone’s exhibition

V piatok 23. 4. 2021 od 17:00 do 19:30 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Kataríny Janečkovej Walshe a Maloneho s názvom Eyes (Half-Way) Open. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.


We would love to invite you to the opening of the exhibition Eyes (Half-Way) Openby Katarína Janečková Walshe and Malone on Friday 23. 4. 2021 from 17:00 until 19:30.
The exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time. Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

 

EXHIBITION

Eyes (Half-Way) Open

 

Oči (napoly) otvorené 

Od 23. apríla do 4. júna 2021 v ATELIERi XIII
From 23 April until 4 June 2021 in ATELIER XIII


EXHIBITORS

Katarína Janečková Walshe

Katarína Janečková Walshe sa narodila v roku 1988 v Bratislave. V období rokov 2007 až 2013 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde získala magisterský titul v odbore maľba. Jej prvá samostatná výstava sa uskutočnila v roku 2009. V súčasnosti pôsobí v Corpus Christi v Texase a New Yorku. Inšpirovaná mužskými a ženskými rolami a dostupnosťou sexuálneho obsahu Janečková Walshe spochybňuje mužský pohľad na ženu prostredníctvom sexuálnej slobody a cez hravé farby a postavy, ktoré používa objavuje úlohu sexuality v modernom svete. Komixoví medvedi zobrazujú mužskú potenciu, kým nádherné ženy v rokokových farbách hrajú a pózujú pred publikom, čo divákom umožňuje zamyslieť sa nad vlastnými apriórnymi predstavami o rodových rolách a identite. Katarína, ktorej nie je cudzia dichotómia, flirtuje s fantazijným svetom na základe pravdivej interpretácie vlastného života a skúseností.

Janečkovú Walshe ako Európanku fascinujú v Amerike aj výstrednosti života v americkom južnom Texase, ktoré má možnosť sledovať. Skúma kultúru posilovní, americkej mužnosti a krajinu juhozápadu. Narodenie jej prvého dieťaťa a život v novej krajine, ktorá sa natoľko líši od jej vlastnej, podnietili Katarínu zaoberať sa vo svojom diele krásnymi a sureálnymi okamihmi každodenného života, ktoré odrážajú jej nové dobrodružstvá. Janečková Walshe vystavovala v rôznych krajinách sveta a má galerijnú reprezentáciu v Európe aj v Amerike.

Katarina Janečková Walshe was born in 1988 in Bratislava, Slovakia. From 2007 to 2013, she pursued her education and received an MA in Painting from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava with her first solo show in 2009. She currently resides in Corpus Christi, Texas as well as New York. Inspired by the roles of masculinity and femininity, the wide availability of sexual content, and challenging the male gaze through sexual liberation, Janečková Walshe uses playful colors and characters to direct and discover the role of sexuality in the modern world. Cartoonish bears depict the virility of men while beautiful women in Rococo colors play and pose for the audience, allowing viewers to reflect on their own preconceived notions of gender roles and identity. No stranger to representing dichotomies in her work, Katarina flirts with a fantastical world based on her honest interpretations of the life she has experienced.

As a European in America, Janečková Walshe is also fascinated with the eccentricities of what she has witnessed from American life in Southern Texas, exploring gym culture, American masculinity, and the Southwestern landscape. With the birth of her first child and residing in a new country so different from her own, Katarina tackles the beautiful and surreal moments of day-to-day life with work that reflects these new adventures. Janečková Walshe has shown internationally in various countries and is represented by galleries around Europe and North America.

EDUCATION

2007 – 2013 Academy of Fine Arts and Design Bratislava, studio of Painting and other media, 4th Atelier (prof. Csudai), Bratislava, Slovakia | 2004 – 2007 High School of Applied Art of J.Vydra (department of advertising painting), Bratislava, Slovakia

AWARDS

2017 2nd place at Gruppo Euromobil Award / Premio Under 30, Arte Fiera Bologna | 2012 Painting of the Year 2012, VUB FOUNDATION AWARD, 3rd place

PORTFÓLIO

 

 Malone

Počas posledných dvoch rokov svojho fotografického života strávil Malone (Aaron Rodriguez) väčšinu času skúmaním a dokumentovaním zdanlivo banálnej kvality života okolo seba v meste Corpus Christi v štáte Texas v Spojených štátoch amerických. Zachytáva okrem iného zábery ľudí žijúcich svojím každodenným životom na periférii prístavného mesta obmývaného vlnami, zábery symetrií a abstraktnej hry farieb. Tieto prvky v kombinácii s nikdy nekončiacimi premenami svetla a počasia predstavujú nepreberné množstvo možných záberov, ktorých je možné stať sa svedkom a zachytiť ich. Nachádzať hodnotu aj v tých najprehliadanejších okamihoch a môcť si ich vďaka záberu vychutnávať navždy. Ľudia, farby, vzory a textúra v rôznych kombináciách podnecujú Maloneho hľadať ďalej. Táto práca je dôkazom, že každá malá zmena v použitom uhle alebo čase v ktorýkoľvek deň umožňuje opísať jediný okamih 100 rôznymi spôsobmi.

In the last two years of making photographs Malone (Aaron Rodriguez) spent a majority of his time examining as well as documenting the seemingly mundane qualities of life around him in the city of Corpus Christi Texas in the United States of America. Subjects that include but are not limited to frames of people living their daily life on the edge of a port city where waves come and go to frames of symmetry and abstract color play. These elements mixed with the never-ending changes of light and weather have presented a plethora of possible photo frames to witness and capture. Finding the value in even the most overlooked moments to appreciate forever in a frame. People, colors, patterns and texture all in different combinations leave Malone looking for more. This body of work stands as proof that one slight change of angle or time on any given day can describe one moment in 100 different ways.

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Juliana Mrvová

 

 

Počas výstavy Kataríny Janečkovej Walshe a Maloneho môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb speváka The Curly Simon.

The Curly Simon je 20-ročný spevák, textár a hudobný producent z Bratislavy. Svoje hudobné pôsobenie začal v roku 2016 ako spevák kapely Don’t Trust Butterflies, s ktorými hráva dodnes. V roku 2020 vydal svoj debutový, žánrovo rozmanitý album ‘’Things We Don’t Say’’, ktorý je výsledkom viac ako ročnej intenzívnej spolupráce s Matejom Turcerom. Je výherca Radio_Head awards v kategórii objav roka. Na svoje si prídu fanúšikovia rapu, pop, indie ale aj elektroniky.

YoutubeFacebook | Instagram | Spotify

 

During Katarína Janečková Walshe and Malones exhibition, you can hear a music set created out of songs of a singer The Curly Simon.

The Curly Simon is a 20-year-old singer, lyricist and music producer from Bratislava. He began his musical career in 2016 as a singer of the band Don’t Trust Butterflies, which he still plays with. In 2020, he released his debut, genre-diverse album “Things We Don’t Say”, which is the result of more than a year of intensive collaboration with Matej Turcer. He is the winner of the Radio_Head Awards in the Discovery of the Year category. Fans of rap, pop, indie but also electronics will get their money’s worth.

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!