24 June 2022 – The opening of Matej Maturkanič’s exhibition

V piatok 24. 6. 2022 od 19:00 do 21:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Mateja Maturkaniča s názvom Hide and Speak.

We would love to invite you to the opening of the exhibition Hide and Speak by Matej Maturkanič on Friday 24. 6. 2022 from 19:00 until 21:00.

 

EXHIBITION

Hide and Speak

 

Od 24. júna do 26. augusta 2022 v ATELIERi XIII
From 24 June until 26 August 2022 in ATELIER XIII

 


EXHIBITOR

Matej Maturkanič

Matej Maturkanič experimentuje s formálnymi a výrazovými možnosťami maľby ako plošného média. Na povrch plátna vkladá a vrství na prvý pohľad nesúrodé dimenzie: štruktúry, miesta a (medzi) priestory, ale aj seba samého ako autorský subjekt s koreňmi v subkultúre. Dôležitým východiskom jeho rozmýšľania je street art, jeho jednoduché princípy a rozpoznateľná vizualita. Občas ho využíva priamočiaro a bezprostredne, ako pri opakujúcom sa motíve „vytagovaného“ znaku autoportrétu. Čoraz viac mu však začína slúžiť už iba ako odrazový mostík pre skúmanie odlišných kvalít maľby. Sústredí sa na sprostredkovanie komprimovaného zážitku z chaosu mraveniska veľkomesta, jeho špiny, retuší a kódovaných jazykov zanechaných rôznymi sociálnymi skupinami na jeho povrchu.

Autorka textu: Miroslava Urbanová

Matej Maturkanič experiments with the formal and expressive possibilities of painting as a flat medium. On the surface of the canvas, he inserts and layers seemingly incoherent dimensions: structures, places and (inter) spaces, but also himself as an authorial subject with roots in subculture. Street art is an important starting point for his thinking, its simple principles and recognizable visuality. He sometimes uses it in a straightforward and direct way, as with a recurring motif of a “tagged” self-portrait sign. However, it’s starting to serve him more and more just as something to begin with when exploring different qualities of painting. He focuses on conveying a compressed experience of chaos of a big city rabbit warren, its dirt, retouches and encoded languages left on its surface by various social groups.

Author of the text: Miroslava Urbanová

EDUCATION

Since 2016 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD), Studio of Painting of prof. Ivan Csudai (Mgr. Art.), Bratislava, Slovakia

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Miroslava Urbanová

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Mateja Maturkaniča môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja a producenta DEPHZAC.

DJ a producent, ktorý sa za viac ako 20 rokov pôsobenia na scéne stal neoddeliteľnou súčasťou slovenského drum and bassu a elektronickej hudby. Dlhé roky pôsobil v dávnej bašte polámaných beatov Nové Zámky, kde sa podieľal na organizovaní legendárnej noci Blackrain, či akcií Aquabeatz, Sunrise, Rainbow, Klikfest a menežoval legendárny Club NO.3 či agentúru Bra3v3ku. Spolu s Gorom sa im podarilo priniesť zahrať na Slovensko komplet špičku vtedajšej, ale aj aktuálnej scény.

Jeho tracky sa nesú v klasickom neuro – deep zvuku a sú poväčšine prešľahané liquid funkom čo bezpochyby vyhovuje širokému spektru poslucháčov. V produkcii nezaháľa a stále pracuje na nových veciach. Spolupracuje s CZ-SK hip-hop scénou a produkuje tracky pre ľudí ako Vec, Zverina či UK SirMic.

During Matej Maturkanic‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ and producer DEPHZAC.

A DJ and a producer who has been on the scene for more than 20 years and has become an integral part of Slovak drum and bass and electronic music. For many years, he worked in Nové Zámky – the long known spot of broken beats, where he participated in organizing the legendary night Blackrain, or events Aquabeatz, Sunrise, Rainbow, Klikfest and he was running the legendary Club NO.3 or the agency Bra3v3ku. Together with Gor, they managed to bring the complete TOP of the scene of that time and also the current scene to play in Slovakia.

His tracks have the classic neuro – deep sound and are mostly whipped by liquid funk, which undoubtedly suits a wide range of listeners. He doesn’t idle in his production and he keeps working on new things. He collaborates with Czech and Slovak hip-hop scene and produces tracks for people like Vec, Zverina or UK SirMic.

Instagram | SoundCloud | Youtube

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!