24 September 2020 – Silvia Binda Heiserová’s artist talk with a live performance by performer HRTL

Vo štvrtok 24. septembra zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Silvie Binda Heiserovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením špičkového performera HRTL !

On Thursday, September 24 you will experience something extraordinary – the finissage of Silvia Binda Heiserova’s exhibition with an artist talk and a live performance by a top performer HRTL !

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Silvia Binda Heiserová s kurátorkou výstavy Martinou Ivičič vám porozprávajú o dielach výstavy MODULOR DISCORDANT a performer HRTL naživo zahrá v komorných priestoroch ATELIERu XIII.

O pitný režim sa postará značka HEINEKEN.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi súkromné a príjemné počúvanie, ako u vás v obývačke. Kapacita priestoru je obmedzená, preto odporúčame prísť presne načas, prípadne o 5 minút skôr. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

PROGRAM

20:00 – 20:30 komentovaná prehliadka
20:30 – 21:30 živé vystúpenie performera HRTL

 

 

Silvia Binda Heiserová with the curator of the exhibition Martina Ivičič will tell you about the works of the exhibition MODULOR DISCORDANT and a performer HRTL will play live in the intimate atmosphere of ATELIER XIII.

HEINEKEN will take care of your fluid intake.

Do not miss this unique cultural experience as it will be a very private and pleasant listening, like in your living room. The capacity of the space is limited, so we recommend that you arrive on time or 5 minutes early. Only people wearing face masks will be allowed to enter.

PROGRAM

20:00 – 20:30 Artist talk
20:30 – 21:15 HRTL live performance

 

HRTL

 

Leoš Hort alias HRTL je špičkový performer na modulárnom syntetizátore a zakladateľ brnianskeho kazetového vydavateľstva Bükko Tapes, ktoré vydáva hudbu východoeurópskych bedroom producentov.

Hudba HRTL si prešla cestou od klasických nástrojov k modulárnemu syntetizátoru, kde sa z post-witch-housu vyvinula smerom k repetitívnym rytmom s bohatými melodickými aj zvukovými prvkami, premenlivou atmosférou a hravými štruktúrami. Či už ušpinený house s feelom 80. rokov, fluorescenčné techno alebo temné bublavé beaty, HRTL nikdy nehrá dvakrát to isté. Tak ako jeho živé vystúpenia, sú totiž aj jeho nahrávky improvizované a 100% hardware. HRTL zhusta koncertuje tak v Česku, ako aj v zahraničí. Vystupoval na dobre známych festivaloch ako Amsterdam Dance Event, na klenote multimediálnych festivalov Ars Electronica, alebo na DAVE festivale v Drážďanoch. U nás zažiaril aj na významných festivaloch Pohoda a Colours of Ostrava. Jeho modulárne beaty ste mohli počuť v rôznych kluboch naprieč európskymi mestami ako Berlín, Viedeň, Londýn, Amsterdam, Riga, či v Istanbule.

 

 

Leoš Hort alias HRTL is a top performer on modular synthesizers and a founder of Brno-based cassette record label Bükko Tapes, that publishes music of Eastern European bedroom producers.

HRTL’s music evolved from classical instruments to a modular synthesizer, where post-witch-house developed towards repetitive rhythms with rich melodic and sound elements, changing atmosphere and playful structures. Be it dirty house with the 80’s feeling, fluorescent techno or dark, bubbly beats, HRTL never plays the same thing twice. Because his live performances as well as his recordings are improvised and built 100% on hardware synthesizers. HRTL often performs on major stages in his home country and also abroad. You may have seen his performances at well-known festivals such as Amsterdam Dance Event, Ars Electronica Linz, Dave Dresden, Colours Of Ostrava or Pohoda festival in Slovakia. His modular beats could be heard in various club venues around European cities as Berlin, Vienna, London, Amsterdam, Riga or in Istanbul.

 

Youtube | FacebookSoundCloud 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!