25 August 2022 – Matej Maturkanič’s artist talk with a live performance by DJ and a producer DEPHZAC

Vo štvrtok 25. augusta 2022 zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Mateja Maturkaniča s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením DJ-ja a producenta DEPHZAC !

On Thursday, August 25 you will experience something extraordinary – the finissage of Matej Maturkanič’s exhibition with an artist talk and a live performance by the DJ and a producer DEPHZAC !

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Matej Maturkanič a kurátorka výstavy Miroslava Urbanová vám porozprávajú o dielach výstavy Hide and Speak. Neskôr naživo zahrá DJ a producent DEPHZAC.

PROGRAM

19:30 – 20:00 komentovaná prehliadka
20:00 – 21:00 živé vystúpenie DJ a producenta DEPHZAC

 

 

Matej Maturkanič and the curator of the exhibition Miroslava Urbanová will tell you about the works of the exhibition Hide and Speak. Later, the DJ and producer DEPHZAC will play live.

PROGRAM

19:30 – 20:00 Artist talk
20:00 – 21:00 live performance by the DJ and producer DEPHZAC

 

 

DEPHZAC

DJ a producent, ktorý sa za viac ako 20 rokov pôsobenia na scéne stal neoddeliteľnou súčasťou slovenského drum and bassu a elektronickej hudby. Dlhé roky pôsobil v dávnej bašte polámaných beatov Nové Zámky, kde sa podieľal na organizovaní legendárnej noci Blackrain, či akcií Aquabeatz, Sunrise, Rainbow, Klikfest a menežoval legendárny Club NO.3 či agentúru Bra3v3ku. Spolu s Gorom sa im podarilo priniesť zahrať na Slovensko komplet špičku vtedajšej, ale aj aktuálnej scény.

Jeho tracky sa nesú v klasickom neuro – deep zvuku a sú poväčšine prešľahané liquid funkom čo bezpochyby vyhovuje širokému spektru poslucháčov. V produkcii nezaháľa a stále pracuje na nových veciach. Spolupracuje s CZ-SK hip-hop scénou a produkuje tracky pre ľudí ako Vec, Zverina či UK SirMic.

 

 

A DJ and a producer who has been on the scene for more than 20 years and has become an integral part of Slovak drum and bass and electronic music. For many years, he worked in Nové Zámky – the long known spot of broken beats, where he participated in organizing the legendary night Blackrain, or events Aquabeatz, Sunrise, Rainbow, Klikfest and he was running the legendary Club NO.3 or the agency Bra3v3ku. Together with Gor, they managed to bring the complete TOP of the scene of that time and also the current scene to play in Slovakia.

His tracks have the classic neuro – deep sound and are mostly whipped by liquid funk, which undoubtedly suits a wide range of listeners. He doesn’t idle in his production and he keeps working on new things. He collaborates with Czech and Slovak hip-hop scene and produces tracks for people like Vec, Zverina or UK SirMic.

Instagram | SoundCloud | Youtube

 

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!