27 January 2023 – The opening of Miroslav Sandanus’s exhibition

V piatok 27. 1. 2023 od 19:00 do 22:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Miroslava Sandanusa s názvom Doomscrolling.

We would love to invite you to the opening of the exhibition Doomscrolling by Miroslav Sandanus on Friday 27. 1. 2023 from 19:00 until 22:00.

 

EXHIBITION

Doomscrolling

 

Od 27. januára do 17. marca 2023 v ATELIERi XIII
From 27 January until 17 March 2023 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

Miroslav Sandanus

Miroslav Sandanus vo svojej tvorbe skloňuje problémy človeka, prírody a dopadu jeho činností na ňu. Zahltenie odpadom tematizoval v sérii malieb s kolážovými a asamblážovými vstupmi, na ktorých zachytával cyklus konzumu. Ekologicky kritický kontext mali i melancholické krajinné zátišia a atmosférické prírodné javy, ktoré v sebe vždy obsahovali prvok znečistenia či zničenia. Je absolventom Otvoreného ateliéru maľby u Rastislava Podobu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Má za sebou rad samostatných a kolektívnych výstav prevažne v slovenských mestách, svoju tvorbu však predstavil i v zahraničí na kolektívnych prehliadkach v Paríži, či Benátkach. V rokoch 2022, 2021 bol finalistom súťaže Maľba roka, a v roku 2020 sa umiestnil na 3. mieste. V roku 2022 sa stal laureátom ceny Martina Benku.

Autorka textu: Jana Babušiaková

In his work, Miroslav Sandanus focuses on problems of a human, nature and the impact of his activities on it. He chose the topic of being swamped by waste for a series of paintings with collage and assemblage entries, in which he captured the cycle of consumption. Melancholic landscape still lifes and atmospheric natural phenomena, which always contained an element of pollution or destruction, also had an ecologically critical context to them. He graduated at the Open painting studio of Rastislav Podoba at the Academy of Arts in Banská Bystrica. He has had a number of individual and collective exhibitions, mainly in Slovak cities, but he has also presented his work abroad at collective shows in Paris and Venice. In 2022 and 2021, he was a finalist in the Painting of the Year competition, and in 2020, he took the 3rd place. In 2022, he became a laureate of the Martin Benka award.

Author of the text: Jana Babušiaková

EDUCATION

2019 – 2021 Academy of Arts in Banská Bystrica, Faculty of Fine Arts, Open painting studio at Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD., Study program: free fine arts | 2014 – 2019 Academy of Arts in Banská Bystrica, Faculty of Fine Arts, Open painting studio at Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD., Study program: painting

AWARDS

2022 – Martin Benka Price | 2022 – Finalist of the contest Painting 2022, VÚB Foundation / Nedbalka Gallery, Bratislava | 2021 – Finalist of the contest Painting 2021, VÚB Foundation / Nedbalka Gallery, Bratislava | 2021 – Rector’s Award | 2020 – 3rd place in contest Painting | 2020 – VÚB Foundation / Nedbalka Gallery, Bratislava | 2019 – Dean’s Award for Bachelor Thesis

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Jana Babušiaková

 

SOUND RECORDING FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy môžeš počuť zvukovú nahrávku, ktorú vytvoril autor diel Miroslav Sandanus.

During the exhibition, you can hear a sound recording by Miroslav Sandanus, the author of the works.

 

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events