29 November 2019 – Lucia Oleňová’s artist talk with a live performance by Katarína Máliková

V piatok 29. novembra zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Lucie Oleňovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Kataríny Málikovej!

On Friday, November 29 you will experience something extraordinary – the finissage of Lucia Olenova’s exhibition with a commented visit and a live performance by Katarina Malikova!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Lucia Oleňová a kurátorka výstavy Martina Ivičič vám porozprávajú o dielach výstavy CORPUS ANIMA a Katarína Máliková naživo zahrá zopár skladieb v komorných priestoroch ATELIERu XIII. Odohrá aj to najnovšie z jej tvorby, ktorá naozaj stojí za to!

O pitný režim sa postará značka EXCELENT.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi súkromné a príjemné počúvanie, ako u vás v obývačke. Kapacita priestoru je obmedzená, preto odporúčame prísť presne načas, prípadne o 5 minút skôr.

PROGRAM

19:00 – 19:30 komentovaná prehliadka
19:30 – 20:15 živé vystúpenie Kataríny Málikovej

KATATÍNA MÁLIKOVÁ

Youtube | SoundCloud

 

 

Lucia Olenova and the curator of the exhibition Martina Ivicic will tell you about the works of the exhibition CORPUS ANIMA and Katarina Malikova will play a few of her pieces live in the intimate atmosphere of ATELIER XIII. She will play her latest work as well, which is really worth it!

The brand EXCELENT will take care of your fluid intake.

Do not miss this unique cultural experience as it will be a very private and pleasant listening, like in your living room. The capacity of the space is limited, so we recommend that you arrive on time or 5 minutes early.

PROGRAM

19:00 – 19:30 commented visit
19:30 – 20:15 Katarina Malikova live performance

KATATINA MALIKOVA

Youtube | SoundCloud

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii