29 September 2023 – The opening of Radim Straka’s exhibition

V piatok 29. 9. 2023 od 19:00 do 22:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Radima Straku s názvom 0001

We would love to invite you to the opening of the exhibition 0001 by Radim Straka on Friday 29. 9. 2023 from 19:00 until 22:00.

 

EXHIBITOR

Radim Straka

Radim Straka sa pokúša sa o zachytenie obrazov, ktoré prirodzene prehliadame a na ktorých hodnotu informácie nekladieme dôraz. Zaujímajú ho ľudia odsúvaní na okraj spoločnosti, béčkové filmy, krčmy a pajzle, lacné kérky, hajzlové básne, špinavá muzika, mestské subkultúry, ziny, graffiti, tabu, všetko to, čo sa pred spoločnosťou snaží človek zamiesť pod koberec. V tomto expresívnom prostredí hľadá vlastnú romantickú estetiku. Spoločnými znakmi jeho tvorby sú pozorovanie, skúmanie, rozhodovanie sa a vykonanie. Nepredchádza tomu diskusia ani žiadny konsenzus. Je to len o tom vykonať a nechať byť.

Radim Straka tries to capture images that we naturally overlook and whose informational value we do not focus on. He is interested in people living on the edge of society, B movies, pubs and cheap bars, cheap tattoos, poems found in public bathrooms, dirty music, urban subcultures, zines, graffiti, taboo, everything that people try to sweep under the carpet to keep away from the eyes of society. In this expressive environment, he searches for his own romantic aesthetics. Common features of his work are observation, exploration, decision-making and execution. There is no preceding discussion, no consensus. It’s just about doing it and letting it be.

EDUCATION

2016 – 2020 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD) – Painting III (Podhorský + Špirec) | 2018 – 2019 Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague (UPRUM) – Intermedia confrontation (David + Salák) | 2020 – 2022 Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague (UPRUM) – Intermedia (Pěchouček + Gajarský)

 

PORTFOLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Pavol Čejka

 

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events