8 December 2023 – The opening of Viki Kollerova’s exhibition

 

V piatok 8. 12. 2023 od 19:00 do 21:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Viki Kollerovej s názvom Kameň ó Lom.
We would love to invite you to the opening of the exhibition Kameň ó Lom by Viki Kollerova on Friday 8. 12. 2023 from 19:00 until 21:00.

 

EXHIBITOR

Viki Kollerová

Skúmanie možností, ako vytvárať nečakané vzťahy so živou aj neživou prírodou, je pre tvorbu Viki Kollerovej za poslednú dekádu nosné. Na pozadí monochromatických zrastov ľudského tela a prírodného prostredia cítiť túžbu niekam patriť, doplniť to, čo chýba, a nakoniec sa úplne stratiť v splynutí nezlúčiteľného. Médium fotografie autorke umožňuje vytvárať surreálne scény, ktoré sú prekvapivo pevne zasadené v realite. Performatívnym prístupom sa diela stávajú osobným záznamom živelného spoznávania sveta, v jeho najčistejšej, prirodzenej podobe.

Exploring the vast field of many-splendoured ways to connect with organic and inorganic nature is central for the last decade of Viki Kollerová’s work. The monochromatic blending of the human body and the natural environment reflects the desire to belong, fill in an empty space or completely disappear in the unity of the incompatible. Through the medium of photography, the author is able to create surreal scenes, which are surprisingly firmly rooted in reality. Due to the performative character of her self-portraits, the works become personal recollections of the unrestrained interactions with the world, in its purest, natural form.

EDUCATION

2003 – 2008 Faculty of Arts of Comenius University Bratislava, Translation and Interpretation, Master’s degree

AWARDS

2011 The VÚB foundation – photograph of the year, finalist | 2021 – 2023 presented among 30 female artists working with the nude by Fotografiska – Museum of Photography, in Stockholm, New York and Berlin

 

PORTFOLIO OF VIKI KOLLEROVÁ

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Miroslava Urbanová

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Viki Kollerovej môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja a producenta KABAL.

Andrej Kabal sa venuje hodobnej produkciu, DJ-ingu, či hudobnej publicistike. Počas svojho pôsobenia v Bratislave organizoval početné množstvo akcií v dôverne známom klube Fuga. Je zakladajúcim členom série hudobných večerov pod názvom Deep Dive, ktoré stále pomáha spolu kurátorovať spoločne s Dominikom Novákom. Momentálne žije v Prahe a má na starosti dve rádio shows na pražskom rádiu Punctum, ktoré pomáha aj moderovať. Ako člen KVLT CREW je známy aj pod svojim rapovým pseudonymom Žakhéles. Jeho hudobné počiny a projekty boli v minulosti recenzované renomovanými zahraničnými magazínmi ako sú Wire a The Quietus. Andrej Kabal je verný odkazu hudobného undergroundu, ktorý sa svojimi aktivitami snaží udržiavať nažive. Andrej Kabal ma jednoducho rád hudbu.

During Viki Kollerova‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ and producer KABAL.

Andrej Kabal is engaged in music production, DJing, and music journalism. During his time in Bratislava, he organized numerous events in the well-known club Fuga. He is a founding member of the series of musical evenings called Deep Dive, which he still helps to curate together with Dominik Novák. He currently lives in Prague and is in charge of two radio shows on the Prague radio Punctum, which he also helps to moderate. As a member of KVLT CREW, he is also known under his rap pseudonym Žakhéles. His musical achievements and projects have been reviewed in the past by renowned foreign magazines such as Wire and The Quietus. Andrej Kabal is loyal to the legacy of the musical underground, which he tries to keep alive with his activities. Andrej Kabal simply likes music.

Bandcamp

 

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

 

 

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events