ABOUT US | BUY ART

 

ABOUT US

 

ATELIER XIII was established in the beginning of 2015 and is an exhibition space located at Panská 13 in Bratislava. The Gallery is led by the graphic designer and painter Juraj Ličko, that is primarily oriented towards the presentation of young and already established representatives of the Slovak painting scene. Beside to exhibiting paintings, the space serves for community social activities. The scope of ATELIER XIII is to connect and present contemporary artists.

ATELIER XIII vznikol začiatkom roka 2015 a je výstavným priestorom, ktorý sídli na Panskej 13 v Bratislave. Vedie ho grafik a maliar Juraj Ličko, ktorý ATELIER XIII orientuje primárne na prezentáciu mladých a už etablovaných predstaviteľov slovenskej maliarskej scény. Okrem vystavovania malieb priestor slúži na spoločenské komunitné aktivity. Poslaním ATELIERu XIII je spájanie, prezentovanie umelcov.

 

SERVICE

 

ATELIER XIII offers full art service.
We provide advisory and consultation in choosing artwork. Elaboration of a specific offer that best suits our client is also included.
We arrange framing, packing, delivery and installation of the artworks for households, companies, or others.
We are also a curator and organizer of particular expositions.

ATELIER XIII ponúka plný servis v oblasti umenia.
Poskytujeme poradenstvo a konzultácie pri výbere umeleckých diel vrátane vypracovania konkrétnej ponuky na mieru klienta.
Zabezpečujeme rámovanie, balenie, prepravu a inštaláciu umeleckých diel pre domácnosti, firmy, alebo iné. 

Taktiež kurátorujeme a organizujeme výstavy na mieru. 

 


If you are interested in the artworks, send us an e-mail to info@atelierxiii.com
Ak máš záujem o diela, kontaktuj nás prosím e-mailom na adrese info@atelierxiii.com 

 

 

 

Pohľad do výstavy Eyes (Half-Way) Open | vystavujúci ~ Katarína Janečková Walshe & Malone | ATELIER XIII | 2021
A look into the exhibition Eyes (Half-Way) Open | exhibitors ~ Katarína Janečková Walshe & Malone | ATELIER XIII | 2021

25. august 2022 – Finisáž výstavy diel Mateja Maturkaniča s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením DJ-ja a producenta DEPHZAC
August 25, 2022 – The finissage of Matej Maturkanič’s exhibition with an artist talk and a live performance by the DJ and a producer DEPHZAC

24. november 2022 – Finisáž výstavy diel Anny Márie Beňovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením DJ-ky MIKLEI
November 24, 2022 – The finissage of Anna Maria Benova’s exhibition with an artist talk and a live performance by the DJ MIKLEI

Pohľad do výstavy (Post)human | vystavujúci ~ Natália Okolicsányiová & Viktor Fuček | ATELIER XIII | 2022 – 2023
A look into the exhibition (Post)human | exhibitors ~ Natália Okolicsányiová & Viktor Fuček | ATELIER XIII | 2022 – 2023

Pohľad do výstavy Ikonikon | vystavujúci ~ Jakub Reken | ATELIER XIII | 2022
A look into the exhibition Ikonikon | exhibitor ~ Jakub Reken | ATELIER XIII | 2022

Pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | vystavujúca ~ Rita Koszorús | ATELIER XIII | 2021 – 2022
A look into the exhibition The Search for Mnémosyné | exhibitor ~ Rita Koszorús | ATELIER XIII | 2021 – 2022

12. január 2022 – Finisáž výstavy diel Rity Koszorús s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Kristíny Smetanovej s performanciou Viktórie Malej
January 12, 2022 – The finissage of Rita Koszorús’s exhibition with an artist talk and a live performance by Kristína Smetanová and Viktória Malá

Pohľad do výstavy Larva run | vystavujúci ~ Andrej Dúbravský | ATELIER XIII | 2019
A look into the exhibition Larva run | exhibitor ~ Andrej Dúbravský | ATELIER XIII | 2019

Pohľad do výstavy DØØM | vystavujúci ~ Alex Zelina & Radovan Dranga | ATELIER XIII | 2022
A look into the exhibition DØØM | exhibitors ~ Alex Zelina & Radovan Dranga | ATELIER XIII | 2022

Pohľad do výstavy Od severu hora … | vystavujúca ~ Žofia Dubová | ATELIER XIII | 2021
A look into the exhibition From the North by Hill … | exhibitor ~ Žofia Dubová | ATELIER XIII | 2021

Pohľad do výstavy Storification | vystavujúce ~ Ové Pictures | ATELIER XIII | 2020
A look into the exhibition Storification | exhibitors ~ Ové Pictures | ATELIER XIII | 2020

Pohľad do výstavy Modulor Discordant | vystavujúca ~ Silvia Binda Heiserová | ATELIER XIII | 2020
A look into the exhibition Modulor Discordant | exhibitor ~ Rita Koszorús | ATELIER XIII | 2020

24. september 2020 – Finisáž výstavy diel Silvie Binda Heiserovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením špičkového performera HRTL
September 24, 2020 – The finissage of Silvia Binda Heiserová’s exhibition with an artist talk and a live performance by a top performer HRTL

Pohľad do výstavy After the Fire | vystavujúca ~ Juliana Mrvová | ATELIER XIII | 2020
A look into the exhibition After the Fire | exhibitor ~ Juliana Mrvová | ATELIER XIII | 2020

Pohľad do výstavy Seeker of the New Down | vystavujúca ~ Ľubomíra Sekerášová | ATELIER XIII | 2020 – 2021
A look into the exhibition Seeker of the New Down | exhibitor ~ Ľubomíra Sekerášová | ATELIER XIII | 2020 – 2021

Pohľad do výstavy Bitter sweet | vystavujúci ~ Viliam Slaminka | ATELIER XIII | 2020
A look into the exhibition Bitter sweet | exhibitor ~ Viliam Slaminka | ATELIER XIII | 2020

Pohľad do výstavy Bitter sweet | vystavujúci ~ Viliam Slaminka | ATELIER XIII | 2020
A look into the exhibition Bitter sweet | exhibitor ~ Viliam Slaminka | ATELIER XIII | 2020

11. október 2019 – Vernisáž výstavy diel Lucie Oleňovej so site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje
Oktober 11, 2019 – The opening of Lucia Oleňová’s exhibition with a site-specific performance of an artistic group Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje will take place

11. október 2019 – Vernisáž výstavy diel Lucie Oleňovej so site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje
Oktober 11, 2019 – The opening of Lucia Oleňová’s exhibition with a site-specific performance of an artistic group Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje will take place

17. august 2017 – Vernisáž výstavy diel Dominiky Žákovej
August 17, 2017 – The opening of Dominika Žáková’s exhibition

29. august – 7. september 2016 – Performance art hudobnej skupiny The Youniverse
August 29 – September 7, 2016 – Performance art of the music group The Youniverse

September 2021 – Joga so Sabinou
September, 2021 – Yoga with Sabina
 22 apríl 2017 – OTTOV AZYL 13 vo dvore Estrerházyho paláca | hudobné vystúpenie STROON, NEVER SOL, KATARZIA a tanečné vystúpenie SEHNAL & CO
April 22, 2017 – Otto’s asylum (Otto’s azyl) in the yard of Eszterhazy palace | live performance STROON, NEVER SOL, KATARZIA and dance performance by SEHNAL & CO

22 apríl 2017 – OTTOV AZYL 13 vo dvore Estrerházyho paláca | hudobné vystúpenie STROON, NEVER SOL, KATARZIA a tanečné vystúpenie SEHNAL & CO
April 22, 2017 – Otto’s asylum (Otto’s azyl) in the yard of Eszterhazy palace | live performance STROON, NEVER SOL, KATARZIA and dance performance by SEHNAL & CO

22 apríl 2017 – OTTOV AZYL 13 vo dvore Estrerházyho paláca | hudobné vystúpenie STROON, NEVER SOL, KATARZIA a tanečné vystúpenie SEHNAL & CO
April 22, 2017 – Otto’s asylum (Otto’s azyl) in the yard of Eszterhazy palace | live performance STROON, NEVER SOL, KATARZIA and dance performance by SEHNAL & CO

22 apríl 2017 – OTTOV AZYL 13 vo dvore Estrerházyho paláca | hudobné vystúpenie STROON, NEVER SOL, KATARZIA a tanečné vystúpenie SEHNAL & CO
April 22, 2017 – Otto’s asylum (Otto’s azyl) in the yard of Eszterhazy palace | live performance STROON, NEVER SOL, KATARZIA and dance performance by SEHNAL & CO