ADAM ŠAKOVÝ ▪ ROH

By ATELIER XIII
Camera, Edit: Štefan Kurilla
Music: BAD KARMA BOY – Ďalej a ďalej
ATELIER XIII 20. 7. 2018
Ďakujeme!

ADAM ŠAKOVÝ – ROH / CORNER

Od 20. júla do 14. septembra v ATELIERi XIII
From 20 July till 14 September 2018 in ATELIER XIII

OTVÁRACIE HODINY / OPENING HOURS
Štvrtok a piatok od 14:00 do 18:00
Sobota a nedeľa od 14:00 do 19:00
Thursday and Friday from 14:00 to 18:00
Saturday and Sunday from 14:00 to 19:00

★ Ak máte záujem o diela, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle +421 903 260 211, alebo e-mailom na adrese info@atelierxiii.com
Would you like to see or are you interested in the artworks? Call + 421 903 260 211, or send e-mail to info@atelierxiii.com