ANDREJ DÚBRAVSKÝ

Diela Andrea Dúbravského, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2019

You had a chance to see the artworks of Andrej Dúbravský in ATELIER XIII in 2019

▲ Hairy Caterpillars in a Nest – Chlpaté húsenice v hniezde | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 170 x 140 | 2018 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ The Big Pink Caterpillar – Veľká rúžová húsenica | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 170 x 140 | 2018 | sold

▲ Factory – Továreň | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 104 x 84 | 2019 | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 53 x 41 | 2019 | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 450,- € | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 450,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 450,- € | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 450,- | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 450,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | price during the exhibition in 2019 – cena počas výstavy v roku 2019 | 450,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | sold