ANDREJ DÚBRAVSKÝ

Diela Andrea Dúbravského, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Andrej Dúbravský in ATELIER XIII

▲ Hairy Caterpillars in a Nest – Chlpaté húsenice v hniezde | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 170 x 140 | 2018 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ The Big Pink Caterpillar – Veľká rúžová húsenica | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 170 x 140 | 2018 | sold

▲ Factory – Továreň | acrylic and oil pastel on canvas – akryl a olejový pastel na plátne | 104 x 84 | 2019 | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 53 x 41 | 2019 | 500,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | sold

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | 450,- €

▲ Untitled – Bez názvu | combined technique on paper – kombinovaná technika na papieri | 42 x 29,7 | 2019 | 450,- €