Art for Twin City Tower

Umenie patrí všade. Je súčasťou interiérov, exteriérov a vo výsledku nášho každodenného života. V Twin City Tower sme s Viktorom Feherom a Samuelom Velebným v spolupráci s HB REAVIS dotvorili interiér týmito kresbami. Tie odkazujú na miesto, kde táto už dnes obľúbená veža vyrástla. Na Nové Nivy umenie jednoducho patrí.
_________
Art belongs everywhere. It is a part of interiors, exteriors and, as a result, part of our everyday life. At the Twin City Tower, we with Viktor Feher and Samuel Velebný, in cooperation with HB REAVIS, have complemented the interior with these drawings. They refer to a place where this tower, already popular these days, has grown. Art simply belongs to Nové Nivy.

The authors of the paintings: Viktor Feher & Samuel Velebný
Production: ATELIER XIII

#atelierxiii #viktorfeher #samuelvelebny #natreto
#hurabratislava #hbreavis #TwinCityTower #NoveNivy