23 April 2021 – The opening of Katarína Janečková Walshe’s and Malone’s exhibition

V piatok 23. 4. 2021 od 17:00 do 19:30 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Kataríny Janečkovej Walshe a Maloneho s názvom Eyes (Half-Way) Open. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky. We would …

5 March 2021 – The opening of Žofia Dubová’s exhibition

Ak nám to situácia dovolí, v piatok 5. 3. 2021 od 19:00 do 22:00, vás radi privítame na otvorení výstavy diel Žofie Dubovej s názvom Od severu hora … Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na …

25 February 2021 – Ľubomíra Sekerášová’s online artist talk

Vo štvrtok 25. februára o 18:00 máme pre vás pripravenú NAŽIVO online komentovanú prehliadku výstavy diel Ľubomíry Sekerášovej s názvom Seeker of the New Dawn. On Thursday, February 25, at 6 p.m., we have prepared a LIVE online commented visit of Ľubomíra Sekerášova’s exhibition called Seeker of the New Dawn for you.   LINK na EVENT na FACEBOOKu   Nakoľko nám pandémia koronavírusu nedovolí …

18 December 2020 – The opening of Ľubomíra Sekerášová’s exhibition

V piatok 18. 12. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Ľubomíry Sekerášovej s názvom Seeker of the New Dawn. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky. On Friday 18. 12. 2020 from 19:00 …

26 November 2020 – The opening of Margaréta Petržalová’s exhibition

Vo štvrtok 26. 11. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Margaréty Petržalovej s názvom Ži so mnou. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky. On Thursday 26. 11. 2020 from 19:00 …

12 November 2020 – Martina Rötlingová’s online artist talk

Vo štvrtok 12. novembra o 19:00 máme pre vás pripravenú NAŽIVO online komentovanú prehliadku výstavy diel Martiny Rötlingovej s názvom Goddess Reinvented. On Thursday, November 12, at 7 p.m., we have prepared a LIVE online commented visit of Martina Rötlingova’s exhibition called Goddess Reinvented for you.   LINK na EVENT na FACEBOOKu   …

23 October 2020 – The opening of Martina Rötlingová’s exhibition

23. október 2020   V piatok 23. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Martiny Rötlingovej s názvom Goddess Reinvented. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. On Friday 23. 10. 2020 from 19:00 until 22:00 we would love to invite you to the opening of the exhibition …

2 October 2020 – The opening of Ové Pictures’s exhibition

V piatok 2. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ové Pictures s názvom Storification. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. On Friday 2. 10. 2020 from 19:00 until 22:00 we would love to invite you to the …

24 September 2020 – Silvia Binda Heiserová’s artist talk with a live performance by performer HRTL

Vo štvrtok 24. septembra zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Silvie Binda Heiserovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením špičkového performera HRTL ! On Thursday, September 24 you will experience something extraordinary – the finissage of Silvia Binda Heiserova’s exhibition with an artist talk and a live performance by a top performer HRTL !   LINK na EVENT na FACEBOOKu …

21 August 2020 – Juliana Mrvová’s artist talk with a live performance by Nora Ibsenová (Fallgrapp) and Sasha Mamaev (Gonsofus)

21. august 2020 V piatok 21. augusta zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Juliany Mrvovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Nory Ibsenovej (Fallgrapp) a Sasha Mamaev (Gonsofus) ! On Friday, August 21 you will experience something extraordinary – the finissage of Juliana Mrvova’s exhibition with a commented visit and a live performance by Nora Ibsenová …

21 July 2020 – Juliana Mrvová’s artist talk

Srdečne vás pozývame v utorok 21. júla 2020 od 18:00 do 19:00 na komentovanú prehliadku a neformálnu diskusiu s Julianou Mrvovou autorkou výstavy After The Fire. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom. We would like to invite you to a commented visit and an informal discussion with Juliana Mrvová, the author of the exhibition After …

5 June 2020 – The opening of Juliana Mrvová’s exhibition

V piatok 5. 6. 2020 od 18:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Juliany Mrvovej s názvom After the Fire (Po ohni). Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase.  Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky. …

17 April 2020 – Viliam Slaminka’s online artist talk

V piatok 17. apríla o 19:00 máme pre vás pripravenú NAŽIVO online komentovanú prehliadku / finisáž výstavy diel Viliama Slaminku s názvom Bitter sweet. On Friday, April 17, at 7 p.m., we have prepared a LIVE online commented visit / finissage of Viliam Slaminka’s exhibition called Bitter sweet for you.   LINK …