Ďakujeme!

svetlana – kópia

Ďakujeme, že ste prišli na vernisáž diel Svetlany Fialovej s názvom YOU YOU YOU YOU

Svetlanka & Juraj