DOROTA SADOVSKÁ

Diela Doroty Sadovskej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2019

You had a chance to see the artworks of Dorota Sadovská in ATELIER XIII in 2019

▲ Self-Portrait with Husband – portrét s manželom | oil on canvas – olej na plátne | 60 x 80 | 2019 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Salome Akritidisová a Monogramista D.T. – Odvrátený profil Salome Akritidisová a Monogramista D.T. | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Eva Janovicová a Tomáš Janovic – Odvrátený profil Eva Janovicová a Tomáš Janovic | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Ľubomír Feldek a Oľga Feldeková – Odvrátený profil Ľubomír Feldek a Oľga Feldeková | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Vladimír Popovič a Katarína Šujanová – Odvrátený profil Vladimír Popovič a Katarína Šujanová | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Dorota Filová a Rudolf Fila – Odvrátený profil Dorota Filová a Rudolf Fila | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Jana Geržová a Peter Gerža – Odvrátený profil Jana Geržová a Peter Gerža | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Jozef Jankovič a Zuzana Jankovičová – Odvrátený profil Jozef Jankovič a Zuzana Jankovičová | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Beáta Filková a Stano Filko – Odvrátený profil Beáta Filková a Stano Filko | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Dušan Dušek a Naďa Dušeková – Odvrátený profil Dušan Dušek a Naďa Dušeková | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Eugénia Sikorová a Rudo Sikora – Odvrátený profil Eugénia Sikorová a Rudo Sikora | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Facing Away Profile Ivan Kadlečík a Iva Kadlečíková – Odvrátený profil Ivan Kadlečík a Iva Kadlečíková | oil on canvas – olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.950,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie